Ποιοι πρέπει να πάρουν κλειδάριθμο για το taxisnet το 2013

Κλειδάριθμο για το ηλεκτρονικό σύστημα taxisnet θα πρέπει να αποκτήσουν το 2013 οι συνταξιούχοι και οι νέοι άνω των 18 ετών (που δεν είναι προσταστατευόμενα μέλη) προκειμένου να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις 2013 .

Οσοι, λοιπόν, δεν διαθέτουν κλειδάριθμο για το taxisnet πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του taxisnet , στη συνέχεια να απευθυνθούν στη ΔΟΥ για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους .

Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογουμένου που δεν διαθέτει κλειδάριθμο για το taxisnet μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με γνήσιον της υπογραφής του φορολογουμένου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.


ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΣΩ TAXISNET


Taxisnet κλειδάριθμος αίτηση


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου

Διευκρινίσεις για το ζήτημα της διαδικασίας αίτησης λήψης κλειδαρίθμου δίδει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης του αριθμού των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων


Εγχειρίδιο Οδηγιών για την απόκτηση κωδικών TAXISnet.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:


Α. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά

Β. Αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δ.Ο.Υ. για έγκριση της αίτησης

Γ. Ενεργοποίηση λογαριασμού ηλεκτρονικά

1. Αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά

Περιγραφή Βήματος: Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας το όνομα (username) και τον κωδικό (password) που επιθυμείτε να έχετε ως χρήστης του συστήματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων του συστήματος καταχωρείται η αίτηση λαμβάνετε σημείωμα στο οποίο αναγράφονται ο Α.Φ.Μ., η ημερομηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης καθώς επίσης και η
προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο και να ολοκληρώσετε το δεύτερο βήμα.

Αναλυτικά: Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα

https://www1.gsis.gr/registration/ch...rationType.htm όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες πιστοποίησης της εφαρμογής TAXISnet και επιλέξτε «Αρχική Εγγραφή» . Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στην ιστοσελίδα www.gsis.gr και να επιλέξετε «Υπηρεσίες προς την Δημόσια Διοίκηση» και στην συνέχεια «Εγγραφή Νέου Χρήστη» και «Αρχική Εγγραφή»