• Αποκωδικοποιώντας το Ε1

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663516

  Σημαντικές αλλαγές περιέχει το νέο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης, oι οποίες εάν δεν ληφθούν υπ' όψιν μπορεί να μετατραπούν σε «παγίδες» για τους φορολογουμένους.

  Το έντυπο δόθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν σε αυτό τα εισοδήματά τους και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet έως το τέλος ΙουνίουΣε σχέση με τα προηγούμενα έτη παρατηρούνται τροποποιήσεις στον τρόπο συμπλήρωσης του εγγράφου και τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος. Το νέο έντυπο δόθηκε τη Μεγάλη Τετάρτη στη δημοσιότητα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ). Οι φορολογούμενοι καλούνται να δηλώσουν σε αυτό τα εισοδήματά τους και να το υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet έως το τέλος Ιουνίου.

  Τεκμήρια διαβίωσης (για σπίτια, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες) και δαπάνες απόκτησης αγαθών θα καταγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 5 του νέου εντύπου και θα προστίθενται προκειμένου το άθροισμά τους να συγκρίνεται με το δηλωθέν εισόδημα. Στην περίπτωση που το άθροισμα τεκμηρίων και δαπανών είναι υψηλότερο του εισοδήματος που δηλώθηκε, επιβάλλεται επιπλέον φόρος επί τη διαφοράς.

  Ποιες κατηγορίες δαπανών καλούνται να αναγράψουν οι φορολογούμενοι

  Για τον λόγο αυτό, στον σχετικό πίνακα οι φορολογούμενοι καλούνται να αναγράψουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών που έκαναν κατά το 2014:


  • δαπάνες για την αγορά επιχειρήσεων, εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικά
  • δαπάνες για την αγορά ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης
  • χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε και δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών άνω των 300 ευρώ (εκτός από το Δημόσιο)
  • δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, διτρόχων και άλλων οχημάτων
  • δαπάνες για αγορά η χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας άνω των 10.000 ευρώ
  • δαπάνες για αποπληρωμή στεγαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών δανείων και πιστωτικών καρτών.


  Ειδικοί κωδικοί για τους τόκους καταθέσεων

  Για πρώτη φορά φέτος, οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εσωτερικού και του εξωτερικού θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικούς κωδικούς του εντύπου Ε1.

  Με βάση τον τρόπο αυτόν θα υπολογίζεται πλέον η παρακράτηση φόρου 15% στους τόκους επί των καταθέσεων εξωτερικού και δεν θα χρειάζεται ο κάτοχος τους να προσέλθει στη ΔΟΥ για την υποβολή δήλωσης και την απόδοση του φόρου.

  Επιπλέον αλλαγές

  Πέραν όλων των ανωτέρω, στο νέο έντυπο θα πρέπει να αναγραφούν και τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης που έχουν εισπραχθεί από φυσικό πρόσωπο και κάτοικο Ελλάδας, ανεξάρτητα αν έχουν βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος ή παραμένουν στο εξωτερικό.

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663527Σε ό, τι αφορά στις φοροαπαλλαγές, από το νέο έντυπο έχει καταργηθεί ο κωδικός για την αναγραφή του ποσού διατροφής, καθώς παύει να ισχύει η σχετική έκπτωση. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχει και ο κωδικός για την έκπτωση φόρου από δωρεές ιατρικών μηχανημάτων. Στο εξής, μόνο οι ιατρικές δαπάνες και τα νοσήλια, οι αποδείξεις δαπανών, οι δωρεές και λόγοι αναπηρίας θα μειώνουν την οικονομική επιβάρυνση των φορολογουμένων.


  Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να αναγραφούν στον πίνακα 7 της δήλωσης, ενώ η φοροαπαλλαγή λόγω αναπηρίας θα πρέπει να αναγραφεί στον πίνακα 3.


  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663502

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663503

  Διαβάστε επίσης:
  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663504

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663511

  http://www.zougla.gr/image.ashx?fid=1663498