PDA

Επιστροφή στο Forum : Πολύ σημαντικές ερωτήσειςtifa
20-01-10, 19:55
Πολύ σημαντικές ερωτήσεις

http://img18.imageshack.us/img18/5572/places3236171479.jpg

Ερώτηση: Υπάρχει ο Θεός; Υπάρχει απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού;

Απάντηση: Υπάρχει Θεός; Βρίσκω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δίνεται τόση προσοχή σ’αυτή τη διαμάχη. Τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι το 90% των ανθρώπων στον κόσμο πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού ή σε κάποια μεγάλη δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, κάπως η ευθύνη να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός έπεσε σ’ αυτούς που πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού. Κατ’ εμέ νομίζω πως έπρεπε να είναι το αντίθετο.

Όμως, δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει ή όχι Θεός. Η Βίβλος μιλά ότι οφείλουμε κατά την πίστη να δεχτούμε το γεγονός ότι υπάρχει Θεός, “Άλλωστε, χωρίς πίστη είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό, αφού εκείνος που πλησιάζει τον Θεό πρέπει να πιστεύει στην ύπαρξή του κι ότι ανταμείβει εκείνους που τον αναζητούνε.” (Εβραίους 11:6). Αν το ήθελε ο Θεός, θα μπορούσε απλά να εμφανισθεί και ν’ αποδείξει σ’ όλο τον κόσμο ότι υπάρχει. Αλλά αν το έπραττε αυτό, η πίστη δεν θα μας ήταν απαραίτητη. "Του λέει ο Ιησούς , ‘Eπειδή με είδες με τα μάτια σου, πίστεψες. Mακάριοι όσοι πίστεψαν χωρίς να με δουν'” (Ιωάννην 20:29).

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Η βίβλος αναγγέλλει, “ Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέραν λαλεί λόγον, και η νυξ προς την νύκτα αναγγέλλει γνώσιν.

Δεν είναι λαλιά ουδέ λόγος, των οποίων η φωνή δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών. Εν αυτοίς έθεσε σκηνήν διά τον ήλιον” (Ψαλμός 19:1-4). Αν κοιτάξουμε στους αστέρες, αντιληφθούμε την απεραντοσύνη του γαλαξία, παρατηρήσουμε τα θαύματα της φύσεως, δούμε την ομορφιά του ηλιοβασιλέματος –τα πάντα μας οδηγούν στο Θεό Δημιουργό. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, υπάρχει επίσης απόδειξη περί του θεού στις καρδιές μας. Στο βιβλίο Εκκλησιαστής 3:11 μας λέει, “… και γε συν τον αιώνα έδωκεν εν καρδία αυτών.…” Υπάρχει κάτι βαθιά μέσα μας που αναγνωρίζει ότι υπάρχει κάτι που είναι εκτός αυτής της ζωής και ότι υπάρχει κάποιος έξω από αυτόν τον κόσμο. Διανοητικά μπορούμε να απορρίψουμε αυτή την γνώση, αλλά η παρουσία του Θεού σε εμάς και δια εμάς θα είναι πάντα εδώ. Αντιθέτως όλων αυτών, η βίβλος μας προειδοποιεί ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα αρνηθούν την ύπαρξη του θεού,“ Είπεν ο άφρων εν τη καρδία αυτού, ‘δεν υπάρχει Θεός.’” (Ψαλμός 14:1). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι άνω του 98% όλων των ανθρώπων καθ’ολοκλήρου της ιστορίας, σ’ όλα τα μορφωτικά επίπεδα, σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις ηπείρους πιστεύει σε κάποιο είδος Θεού – πρέπει να υπάρχει κάτι (ή κάποιος ) που είναι η αιτία τέτοιου είδους πίστεως.

Εκτός των βιβλικών επιχειρημάτων περί της υπάρξεως του Θεού, υπάρχουν και λογικά επιχειρήματα. Πρώτον, αυτά είναι οντολογικά επιχειρήματα. Η ποιο δημοφιλής μορφή οντολογικού επιχειρήματος κάνει χρήση στην αρχή της ιδέας του Θεού να αποδείξει την θεϊκή ύπαρξη. Ξεκινά με τον ορισμό του Θεού ως ‘’εκείνου από τον οποίο μεγαλύτερο δεν μπορεί να κατανοηθεί.” Έπειτα συζητά περί αυτού ότι, το να υπάρχεις είναι μεγαλύτερο από το να μην υπάρχεις, επομένως μεγαλύτερη ύπαρξη που μπορεί να κατανοηθεί πρέπει να υπάρχει. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, τότε ο Θεός δεν θα ήταν η μεγαλύτερη ύπαρξη που μπορεί να κατανοηθεί – πράγμα που θα ήταν αντίθετο προς τον ορισμό του Θεού. Δεύτερον είναι θεολογικό επιχείρημα. Το θεολογικό επιχείρημα λέει, ότι λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το σύμπαν είναι μια καταπληκτική δημιουργία, τότε πρέπει να υπάρχει θεϊκός δημιουργός. Παράδειγμα, αν η γη βρισκόταν μόνο μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα κοντά ή μακριά από τον ήλιο, πολλές μορφές ζωής που υπάρχουν σήμερα σ’ αυτή, δεν θα μπορούσαν να καταστούν δυνατές. Αν τα στοιχεία στην ατμόσφαιρά μας ήταν μερικά ποσοστά διαφορετικά, κάθε ζωντανή ύπαρξη στην γη θα πέθαινε. Η πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα άτομο πρωτεΐνης περιστασιακά είναι 1 στα 10243 (αυτό είναι 10 ακολουθούμενο από 243 μηδενικά). Ένα κελί συνίσταται από εκατομμύρια άτομα πρωτεΐνης.

To τρίτο λογικό επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού ονομάζεται κοσμολογικό επιχείρημα. Κάθε αποτέλεσμα έχει την αιτία του. Αυτό το σύμπαν και παν τι που βρίσκεται σ’ αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει κάτι που είναι η αιτία της υπάρξεως του παντός. Σε τελευταία ανάλυση, πρέπει να υπάρχει κάτι “που δεν έχει αιτία” αλλά που είναι η αιτία για ότι που υπάρχει. Αυτό που δεν έχει αιτία της υπάρξεως του είναι ο Θεός. Το τρίτο επιχείρημα είναι γνωστό ως ηθικό επιχείρημα. Κάθε πολιτισμός στην ιστορία είχε κάποια μορφή νόμων. Όλοι έχουν την αίσθηση του καλού και του κακού.. Φόνος, ψέμα, κλοπή , και ανηθικότητα είναι σχεδόν γενικά αναπόδεικτοι. Από πού προέρχεται αυτή η αίσθηση του καλού και του κακού , αν όχι από τον Άγιο Θεό;

Παρ’ όλα αυτά , η Βίβλος μας λέει ότι οι άνθρωποι θα απορρίψουν την σαφή και αναμφισβήτητη γνώση περί του Θεού και αντί αυτής θα πιστέψουν στο ψέμα . Ρωμαίους 1:25 λέει, “Αυτοί που αντικατέστησαν την αλήθεια του Θεού με το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν τη δημιουργία αντί για το Δημιουργό, ο οποίος είναι ευλογητός για πάντα. Αμήν.” Η Βίβλος επίσης αναγγέλλει ότι η άνθρωποι δεν έχουν δικαιολογία που δεν πιστεύουν στο Θεό, “Kαθότι, οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του όσο και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι.” (Ρωμαίους 1:20).

Οι άνθρωποι δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν στο Θεό γιατί αυτό “δεν είναι επιστημονικό” ή “επειδή δεν υπάρχει απόδειξη”. Αληθινός λόγος είναι αν οι άνθρωποι αναγνωρίσουν ότι υπάρχει Θεός, οφείλουν να αντιληφθούν ότι είναι υπεύθυνοι ενώπιον του Θεού και ότι τους είναι απαραίτητη η συγχώρεση από τον Θεό (Ρωμαίους 3:23; 6:23). Αν ο Θεός υπάρχει, τότε είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις μας ενώπιον Αυτού. Αν δεν υπάρχει Θεός, τότε, μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε και να μην ανησυχούμε για την κρίση Του. Πιστεύω ότι Αυτός είναι ο λόγος γιατί πολλοί στην κοινωνία μας τόσο πιστεύουν στην θεωρία της εξέλιξης – για να έχουν οι άνθρωποι εναλλακτική επιλογή σε σχέση με την πίστη στο Θεό δημιουργό. Ο Θεός υπάρχει, και εν τέλει, όλοι γνωρίζουν ότι Αυτός υπάρχει . Μόνο το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν τόσο επιθετικά να διαψεύσουν την ύπαρξή του είναι αφ εαυτού γεγονός ότι Αυτός υπάρχει.

Επιτρέψτε μου ακόμη ένα τελευταίο επιχείρημα ότι υπάρχει Θεός. Πώς γνωρίζω ότι υπάρχει ο Θεός; Γνωρίζω ότι υπάρχει ο Θεός επειδή μιλώ καθημερινά με Αυτόν. Εγώ δεν Τον ακούω να μου απαντά με φωνή, αλλά αισθάνομαι την παρουσία Του, αισθάνομαι την καθοδήγησή Του, γνωρίζω την αγάπη Του, λαχταρώ για το έλεός Του. Πράγματα που συνέβησαν στη ζωή μπορούν να εξηγηθούν μόνο με το Θεό. Ο Θεός θαυματουργικά με έσωσε και άλλαξε τη ζωή μου, έτσι, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναγνωρίσω και να δοξάζω την ύπαρξή Του. Κανένα από αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορεί αφ εαυτού να πείσει εκείνον που αρνείται να αναγνωρίσει εκείνο που είναι τόσο σαφές. Και τέλος, υ ύπαρξη του Θεού πρέπει να αποδεχθεί με την πίστη (Εβραίους 11:6). Η πίστη στη ύπαρξη του Θεού δεν είναι βήμα στα τυφλά, αλλά σίγουρο βήμα σε καλά φωτισμένο μέρος που το 90% των ανθρώπων ήδη βρίσκεται.
www.gotquestions.org

---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:50 ----------

Ερώτηση: Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός;

Απάντηση: Ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός; Σε αντίθεση με την ερώτηση "Υπάρχει ο Θεός;" ελάχιστοι άνθρωποι αναρωτιούνται αν υπήρχε ο Ιησούς Χριστός. Γενικά είναι αποδεκτό ότι ο Ιησούς πράγματι ήταν άνθρωπος ο οποίος περπάτησε στη γη του Ισραήλ, πριν σχεδόν 2000 χρόνια. Διαφωνίες εμφανίζονται όταν συζητείται το θέμα περί της πλήρους ταυτότητας του Ιησού. Σχεδόν κάθε μεγάλη θρησκεία διδάσκει ότι ο Ιησούς ήταν προφήτης ή καλός διδάσκαλος, ή ευσεβής άνθρωπος. Μόνο, το πρόβλημα είναι που ο Βίβλος μας λέει ότι ο Ιησούς ήταν απεριόριστα πολύ περισσότερο από ένα προφήτη, ένα καλό διδάσκαλο ή ένα ευσεβή άνθρωπο.

Κ.Σ.Λούις, στο βιβλίο του Κλασσικός Χριστιανισμός ( Mere Christianity) γράφει τα ακόλουθα: "Εδώ προσπαθώ να αποφύγω τη μεγαλύτερη ανοησία την οποία μπορεί κάποιος να πει όταν μιλάει περί Αυτού [Ιησούς Χριστός ]: "Είμαι διατεθειμένος να δεχθώ τον Ιησού ως μεγάλο ηθικό διδάσκαλο, άλλα όχι να δεχθώ την δήλωσή του ότι είναι Θεός. " Κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να λέμε. Ο άνθρωπος ο οποίος θα ήταν μόνο άνθρωπος και που θα έλεγε πράγματα τα οποία είπε ο Ιησούς δεν θα ήταν μεγάλος ηθικός διδάσκαλος. Εκείνος θα ήταν ή τρελός – στο ίδιο επίπεδο με εκείνον που δηλώνει για τον εαυτό του ότι είναι βραστό αυγό – ή ο διάβολος από την κόλαση. Οφείλετε να αποφασίσετε. Αυτός ο άνθρωπος ή ήταν και είναι ο Υιός του Θεού ή είναι τρελός και ίσως κάτι χειρότερο… Μπορείτε να τον φυλακίσετε ως τρελό, μπορείτε να τον πτύσσετε και να τον σκοτώσετε ως δαίμονα ή μπορείτε να πέσετε μπροστά στα πόδια Του και να Τον αποκαλέσετε Κύριο και Θεό. Αλλά μην ενστερνίζεστε αυτή την ανόητη και προφυλακτική δήλωση ότι Εκείνος ήταν μεγάλος διδάσκαλος των ανθρώπων. Αυτός, δεν μας άφησε τέτοια επιλογή. Ούτε σκόπευε να το κάνει.”

Λοιπόν, τι δήλωσε ο Ιησούς για τον εαυτό Του; Τι λέει η Βίβλος ποιος ήταν Αυτός; Κατ’ αρχήν ας κοιτάξουμε τα λόγια του Ιησού στο Κατά Ιωάννην , 10:30, “ Eγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα ” Εκ πρώτης όψεως, αυτό ίσως δεν φαίνεται ως δήλωση ότι είναι Θεός. Εν τούτοις, ας δούμε την αντίδραση των Ιουδαίων στην δήλωσή Του, “Oι Iουδαίοι του αποκρίθηκαν: Για καλό έργο δε σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια κι επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό!” (Ιωάννην 10:33). Οι Ιουδαίοι έλαβαν την δήλωση Του ως ισχυρισμό ότι είναι Θεός. Στους στοίχους που ακολουθούν, ο Ιησούς ποτέ δεν διόρθωσε του Ιουδαίους λέγοντας “Εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι είμαι Θεός.” Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς πράγματι μίλησε ότι είναι Θεός, όταν δήλωσε , “Eγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα” (Ιωάννην 10:30). Στο κατά Ιωάννην 8:58 υπάρχει άλλο παράδειγμα. Ο Ιησούς δήλωσε, “O Iησούς τους απάντησε:Σας πληροφορώ και μάθετέ το, πως πριν καν υπάρξει ο Aβραάμ Eγώ Eίμαι!” Και εκ νέου, ως απόκριση σε αυτό, οι Ιουδαίοι πήραν πέτρες στην προσπάθεια να τον λιθοβολήσουν (Ιωάννης 8:59). Ο Ιησούς αναγγέλει την ταυτότητά Του με την έκφραση “Εγώ είμαι” η οποία είναι άμεση εφαρμογή του ονόματος του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος 3:14). Γιατί θα ήθελαν οι Ιουδαίοι να λιθοβολήσουν τον Ιησού αν Αυτός δεν είπε κάτι που εκείνοι πίστευαν ότι είναι βλασφημία, σε αυτή τη περίπτωση, την δήλωση ότι είναι Θεός;

Στο κατά Ιωάννην 1:1 λέει ότι “ο Θεός ήταν ο Λόγος.” Στο κατά Ιωάννην 1:14 λέει “Kαι ο Λόγος ενσαρκώθηκε.” Αυτό σαφές δείχνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός εν σώματι. Ο Θωμάς, ένας από τους μαθητές, δήλωσε σε σχέση με τον Ιησού, “Kύριέ μου! και Θεέ μου!” (Ιωάννην 20:28). Ο Ιησούς δεν τον διορθώνει. Ο Απόστολος Παύλος Τον περιγράφει ως, “…του μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Iησού Xριστού.” (Τίτος 2:13). Ο Απόστολος Πέτρος λέει το ίδιο , “…του Θεού μας και του Σωτήρα Iησού Xριστού.” (Β’ Πέτρου 1:1). Ο Θεός Πατέρας μαρτυρεί περί της πλήρους ταυτότητος του Ιησού με τα εξής λόγια, " O θρόνος σου Θεέ μένει στους αιώνες των αιώνων. Σκήπτρο δικαιοσύνης είναι το βασιλικό σου σκήπτρο.” Οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αναγγέλλουν την θεϊκή φύση Του, “Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης.”

Όπως και ο Κ.Σ.Λούις κατέληξε, το να πιστεύεις ότι ο Ιησούς ήταν καλός διδάσκαλος, δεν υπάρχει ως επιλογή. Ο Ιησούς σαφώς και αναμφισβήτητα δήλωσε ότι είναι Θεός. Αν Αυτός δεν ήταν Θεός, τότε ήταν ψεύτης, και επομένως δεν ήταν προφήτης, ούτε καλός διδάσκαλος, ούτε ευσεβής άνθρωπος. Στην προσπάθεια να μειώσουν τη σημασία των λόγων του Ιησού, οι σύγχρονοι “μορφωμένοι” δηλώνουν ότι “αληθινός ιστορικός Ιησούς” δεν είπε πολλά από τα πράγματα τα οποία η Βίβλος Του αποδίδει. Ποιοι είμαστε εμείς να συζητήσουμε με το Λόγο του Θεού σχετικά με αυτό πού είπε ή όχι ο Ιησούς; Πως μπορεί ένας “μορφωμένος ” δύο χιλιάδες χρόνια μετά τον Ιησού να έχει καλύτερη ενόραση σε εκείνο που είπε ή όχι ο Θεός, από εκείνους οι οποίοι έζησαν μαζί Του, που υπηρέτησαν μαζί Του, και διδάχθηκαν από τον ίδιο τον Ιησού (Ιωάννην 14:26);

Γιατί το ερώτημα σχετικά με την ταυτότητα του Ιησού είναι τόσο σημαντικό; Γιατί έχει σημασία αν είναι ή όχι ο Ιησούς Θεός; Σημαντικότερος λόγος εξαιτίας του οποίου ο Ιησούς πρέπει να είναι Θεός, είναι αυτός ότι, σε περίπτωση αν δεν είναι Θεός, ο θάνατός Του δεν θα ήταν αρκετός να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες ολοκλήρου του κόσμου. (Α’ Ιωάννην 2:2). Μόνο ο Θεός μπόρεσε να πληρώσει τόσο μεγάλη ποινή (Ρωμαίους 5:8; Β’ Κορινθίους 5:21). Ο Ιησούς όφειλε να είναι Θεός για να μπορέσει να πληρώσει το χρέος μας. Ο Ιησούς έπρεπε να είναι άνθρωπος για να μπορέσει να πεθάνει. Η σωτηρία είναι διαθέσιμη μόνο δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η θεϊκή φύση του Ιησού είναι ο λόγος γιατί Αυτός είναι η μοναδική οδός προς την σωτηρία. Η θεϊκή φύση του Ιησού είναι ο λόγος γιατί δήλωσε Αυτός “Eγώ είμαι ο Δρόμος και η Aλήθεια και η Zωή. Kανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα” (Ιωάννην 14:6).

---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:51 ----------

Ερώτηση: Είναι ο Ιησούς Θεός; Δήλωσε ποτέ ο Ιησούς ότι είναι Θεός;

Απάντηση: Πουθενά στη Βίβλο δεν γράφει ότι ο Ιησούς είπε ακριβώς, “Εγώ είμαι Θεός.” Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν φανέρωσε ότι είναι Θεός . Ας πάρουμε ως παράδειγμα τα λόγια του Ιησού στο Κατά Ιωάννην 10:30, “Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα.” Εκ πρώτης όψεως , αυτό ίσως δεν φαίνεται ως δήλωση ότι είναι Θεός. Όμως, ας δούμε την αντίδραση των Εβραίων στην δήλωσή Του, “Oι Iουδαίοι του αποκρίθηκαν: Για καλό έργο δε σε πετροβολούμε, αλλά για ασέβεια κι επειδή εσύ, ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον εαυτό σου για Θεό!” (Ιωάννην 10:33). Οι Εβραίοι εξέλαβαν την δήλωση του Ιησού ως δήλωση ότι είναι Θεός. Στους στοίχους οι οποίοι ακολουθούν ο Ιησούς ποτέ δεν διόρθωσε τους Εβραίους λέγοντας “Εγώ δεν δήλωσα ότι είμαι Θεός.” Αυτό δείχνει ότι ο Ιησούς πράγματι μίλησε ότι είναι Θεός όταν είπε, “ Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα ” (Ιωάννην 10:30). Στο κατά Ιωάννην 8:58 υπάρχει άλλο παράδειγμα. Ο Ιησούς κήρυσσε, “ Σας πληροφορώ και μάθετέ το, πως πριν καν υπάρξει ο Aβραάμ Eγώ Eίμαι!” Ξανά, ως απόκριση, οι Εβραίοι πήραν πέτρες για να Τον λιθοβολήσουν. (Ιωάννην 8:59). Ποιος ήταν ο λόγος που οι Εβραίοι ήθελαν να λιθοβολήσουν τον Ιησού, αν δεν είπε κάτι που εκείνοι πίστευαν ότι είναι βλασφημία, δηλαδή ότι είναι Θεός;

Το κατά Ιωάννην 1:1 λέει ότι “ και Θεός ήταν ο Λόγος..” Το κάτα Ιωάννην 1:14 λέει ότι “ο Λόγος ενσαρκώθηκε.” Αυτό σαφές δείχνει ότι ο Ιησούς είναι Θεός εν σώματι. Οι Πράξεις 20:28 μας λένε, "... να ποιμαίνετε την εκκλησία του Θεού, που την απέκτησε με το ίδιο του το αίμα.." Ποιος εξαγόρασε την Εκκλησιά με το δικό αίμα; Ο Ιησούς Χριστός. Οι πράξεις 20:28 δηλώνουν ότι ο Θεός εξαγόρασε την εκκλησία με το δικό Του αίμα. Επομένως, Ο Ιησούς είναι Θεός!

Ο Θωμάς, ένας από τους μαθητές δήλωσε σχετικά με τον Ιησού, “Ο Κύριός μου, και ο Θεός μου” (Κατά Ιωάννην 20:28). Ο Ιησούς δεν τον διορθώνει. Η Προς Τίτου επιστολή 2:13 , μας ενθαρρύνει να αναμένουμε την έλευση του Θεού μας και Σωτήρα – Ιησού Χριστού ( δες επίσης Β Πέτρου 1:1) Στην επιστολή προς Εβραίους 1:8, ο Πατήρ αναγγέλλει περί του Ιησού, " για το Γιο λέει: O θρόνος σου Θεέ μένει στους αιώνες των αιώνων. Σκήπτρο δικαιοσύνης είναι το βασιλικό σου σκήπτρο."

Στην Αποκάλυψη , ένας άγγελος δίνει εντολή στον Απόστολο Ιωάννη να δοξάζει έναν Θεό (Αποκάλυψη 19:10). Μερικές φορές στην Αγία Γραφή , ο Ιησούς αποδέχεται την δοξασία. (Ματθέου 2:11; 14:33; 28:9,17; Λουκά 24:52; Ιωάννην 9:38). Εκείνος ποτέ δεν επιπλήττει τους ανθρώπους όταν Τον δοξάζουν. Αν ο Ιησούς δεν ήταν Θεός, θα έλεγε στους ανθρώπους να μην τον δοξάζουν, όπως ακριβώς έκανε ο άγγελος στην Αποκάλυψη. Υπάρχουν ακόμη πολλοί στοίχοι και χωρία στην Αγία Γράφή που επιβεβαιώνουν την θεότητα του Ιησού.

Ο σημαντικότερος λόγος εξαιτίας του οποίου ο Ιησούς πρέπει να είναι Θεός, είναι αυτός: αν σε περίπτωση δεν είναι Θεός, ο θάνατός Του δεν θα ήταν αρκετός να πληρώσει την ποινή για τις αμαρτίες ολόκληρου του κόσμου. ( Α’ Ιωάννου 2:2). Μόνο ο Θεός μπόρεσε να πληρώσει τόσο μεγάλη ποινή. Μόνο ο Θεός μπόρεσε να πάρει τις αμαρτίες όλου του κόσμου ( Β’ Κορινθίους 5:21), να πεθάνει και να αναστηθεί αποδείχνοντας την νίκη Του επί της αμαρτίας και επί του θανάτου.

---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:53 ----------

Ερώτηση: Ποιες είναι οι ιδιότητες του Θεού; Ποιο το ίδιον του Θεού;

Απάντηση: Ενώ προσπαθούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση, καλό νέο είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να αποκαλύψουν το Θεό! Σ’ αυτούς που εξετάζουν αυτή τη ερώτηση μπορεί να τους βοηθήσει αν πρώτα διαβάσουν το κείμενο ως το τέλος, και επιστρέψουν μετά στα επιλεγμένα Βιβλικά χωρία ένεκα βαθύτερης επεξήγησης. Οι Βιβλικές παραπομπές είναι πλήρως απαραίτητες επειδή χωρίς την Βιβλική αυθεντία, αυτή η συλλογή λέξεων δεν θα είναι τίποτα περισσότερο από την ανθρώπινη σκέψη, γεγονός που είναι συχνά αφ’ εαυτού λανθασμένο στην κατανόηση του Θεού. ( Ιώβ 42:7). Αν πούμε ότι για μας είναι σημαντικό ότι προσπαθούμε να καταλάβουμε το ίδιον του Θεού, είναι μεγάλος ευφημισμός. Αν παραλείψουμε να το κάνουμε, πολύ πιθανόν θα μας οδηγήσει στο να αποστραφούμε ή να δοξάζουμε ψεύτικους θεούς, πράγμα που είναι αντίθετο στην θέλησή Του.(Έξοδος 20:3-5).

Μπορούμε να γνωρίζουμε μόνο αυτό που ο Θεός επέλεξε να αποκαλύψει για τον εαυτό Του. Μία από της ιδιότητες του Θεού είναι "το φως", που σημαίνει ότι Εκείνος είναι Αυτός ο ίδιος ο οποίος αποκαλύπτει τις πληροφορίες περί του εαυτού του. (Ισαϊας 60:19, Ιάκωβος 1:17). Δεν πρέπει να αμελήσουμε το γεγονός ότι ο Θεός είναι Αυτός που μας αποκάλυψε τον ίδιο τον Εαυτό του, αντιθέτως, δεν θα εισέλθουμε στην ανάπαυσή Του. ( Εβραίους 4:1 ). Η δημιουργία, η Βίβλος και ο Λόγος ο οποίος ενσαρκώθηκε ( Ιησούς Χριστός ) θα μας βοηθήσει να αποκαλύψουμε το ίδιον του Θεού.

Ας αρχίσουμε με την κατανόηση ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και ότι εμείς είμαστε κομμάτι της δημιουργίας Του. (Γέννεσις 1:1, Ψαλμός 24:1). Ο Θεός είπε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Του. Ο άνθρωπος επειδή δημιουργήθηκε κατ’ εικόνα Θεού, βρίσκετε σε περίοπτη θέση, σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα δημιουργήματα και του έχει δοθεί εξουσία πάνω σ’ αυτά. (Γέννεσις 1:26-28). Η δημιουργία κηλιδώθηκε με την ' πτώση' αλλά παρ’ όλα αυτά ακόμη μπορούμε να δούμε μέρος της δημιουργίας Του (Γέννεσις 3:17-18; Ρωμαίους 1:19-20). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την απεραντοσύνη, την πολυπλοκότητα, την ωραιότητα και την τάξη των δημιουργημάτων, μπορούμε να έχουμε την αίσθηση δέους προς τον Θεό.

Η ανάγνωση κάποιων ονομασιών του Θεού μπορεί να μας βοηθήσει στην αναζήτηση αυτού, δηλαδή, ποιο είναι το ίδιον του Θεού.Αυτές είναι οι ακόλουθες:

Ελοχίμ – Εκείνος που είναι ισχυρός, θεϊκός (Γένεσις 1:1)
Αντωνάϊ –Κύριος, στην σχέση Κύριος – δούλος (Έξοδος 4:10,13)
Ελ Ελυον– Ύψιστος , Εκείνος που είναι ισχυρότερος (Γένεσις 14:20)
Ελ Ροϊ – Εκείνος που είναι ισχυρός και βλέπει τα πάντα (Γένεσις 16:13)
Ελ Σανταϊ – Παντοδύναμος Θεός (Γένεσις 17:1)
Ελ Ολαμ– αιώνιος Θεός (Ισαϊας 40:28)
Γιαχβέ – ΚΥΡΙΟΣ "Εγώ είμαι", που σημαίνει αιώνια αυτο-ύπαρξη του Θεού ( Έξοδος 3:13,14).

Θα συνεχίσουμε με την έρευνα άλλων ιδιοτήτων του Θεού. Ο Θεός είναι αιώνιος, που σημαίνει ότι Αυτός δεν έχει αρχή και ότι η ύπαρξή Του δεν έχει τέλος. Αυτός είναι αθάνατος, απεριόριστος (Δευτερονόμιο 33:27; Ψαλμός 90:2; Α’ Τιμοθαίου 1:17). Ο Θεός είναι αμετάβλητος, που σημαίνει ότι δεν αλλάζει. Αυτό εννοεί ότι ο Θεός είναι απόλυτα έμπιστος και αξιόπιστος (Μαλαχίας 3:6; Αριθμοί 23:19; Ψαλμός 102:26,27). Ο Θεός είναι ασύγκριτος, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος όπως ακριβώς είναι Εκείνος στη πράξη και στην ύπαρξη. Ο Θεός είναι ανυπέρβλητος και τέλειος (Β’ Σαμουήλ 7:22; Ψαλμός 86:8; Ισαΐας 40:25; Ματθαίον 5:48). Ο Θεός είναι ανεξιχνίαστος, που σημαίνει ότι είναι ανεξερεύνητος, αδύνατο να Τον κατανοήσεις πλήρως. (Ισαΐας 40:28; Ψαλμός 145:3; Ρωμαίους 11:33,34).

Ο Θεός είναι δίκαιος, που σημαίνει ότι βλέπει τους ανθρώπους χωρίς μεροληψία (Δευτερονόμιο 32:4; Ψαλμός 18:30). Ο Θεός είναι παντοδύναμος , που σημαίνει ότι είναι πανίσχυρος. Μπορεί να κάνει ότι θέλει, αλλά κάθε τι που κάνει είναι πάντοτε σε αρμονία με τις άλλες χαρακτηριστικές ιδιότητές Του( Αποκάλυψη 19:6, Ιερεμίας 23:23). Ο Θεός είναι πανταχού παρών, που σημαίνει ότι βρίσκεται παντού. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι Θεός. Ο Θεός είναι παντογνώστης, που σημαίνει ότι γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, ακόμη και κάθε τι που σκεφτόμαστε κάθε στιγμή. Επειδή γνωρίζει τα πάντα, η δικαιοσύνη Του θα εκτελεστεί αμερόληπτα (Ψαλμός 139:1-5; Παροιμίες 5:21).

Ο Θεός είναι ένας, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος, αλλά το ίδιο Αυτός είναι ο μόνος που μπορεί εκπληρώσει τις βαθύτερες ανάγκες και μεγάλες επιθυμίες της καρδιάς μας και ότι Αυτός ο μόνος άξιος να δεχτεί την λατρεία και αφοσίωσή μας (Δευτερονόμιο 6:4). Ο Θεός είναι δίκαιος, πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός δεν μπορεί και δεν θα περάσει από την αδικία. Εξαιτίας της δικαιοσύνης και ορθότητάς Του, για να μας συγχωρεθούν οι αμαρτίες ο Ιησούς όφειλε να περάσει δια της κρίσης του Θεού όταν πείρε επάνω Του όλες τις αμαρτίες.

Ο Θεός είναι υπέρτατος, σημαίνει ότι Εκείνος είναι ανώτατος ολόκληρη η δημιουργία μαζί, συνειδητά ή όχι, δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στους σκοπούς Του (Ψαλμός 93:1,95:3, Ιερεμίας 23:20). Ο Θεός είναι Πνεύμα, σημαίνει ότι είναι αόρατος(Κατά Ιωάννη 1:18,4:24).Ο Θεός είναι Τριάδα, σημαίνει ότι Αυτός είναι τρεις σε ένα, στην ουσία το ίδιο, ο ίδιος στην ισχύ και στην δόξα. Πρόσεξε ότι στην πρώτη βιβλική περικοπή, το όνομα είναι στον ενικό αριθμό αν και αναφέρεται σε τρία διαφορετικά Πρόσωπα- «Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα»(Κατά Ματθαίου 28:19,κατά Μάρκον 1:9-11). Ο Θεός είναι η αλήθεια σημαίνει ότι Αυτός είναι σύμφωνος με όλο Του το είναι, ότι θα μείνει αδιάφθορος και ότι Αυτός δεν μπορεί να πει ψέματα.(Ψαλμός 117:2, Α΄ Σαμουήλ 15:29).

Ο Θεός είναι Άγιος ,σημαίνει ότι είναι μακριά από κάθε ηθική μίανση και εχθρικός προς αυτή. Ο Θεός βλέπει το όλο κακό και εξοργίζεται. Η φωτιά συνήθως αναφέρεται στην βίβλο μαζί με την αγιότητα. Ο Θεός περιγράφεται ως φωτιά που κατακαίει (Ισαΐα 6:3; Αβακούμ 1:13; Έξοδος 3:2,4,5; Εβραίους 12:29). Ο Θεός είναι ευλογημένος – αυτό περικλείει την καλοσύνη, την ευγένεια, την ευσπλαχνία και την αγάπη του – οι λέξεις αυτές είναι μόνο σκιά μπροστά σ’ αυτό που πραγματικά είναι η καλοσύνη Του. Αν δεν υπήρχε η χάρις Του είναι φανερό ότι οι υπόλοιπες ιδιότητές του θα μας χώριζαν από Αυτόν. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που δεν είναι έτσι, και που Εκείνος θέλει να μας γνωρίσει προσωπικά. (Έξοδος 34:6; Ψαλμός 31:19; Α’ Πέτρου 1:3; Ιωάννην 3:16; Ιωάννην 17:3).

Αυτό ήταν μια ταπεινή προσπάθεια να απαντήσουμε στην ερώτηση ιδιότητες του Θεού. Σε παρακαλώ να ενθαρρυνθείς και να συνεχίσεις να Τον αναζητάς (Ιερεμίας 29:13).

Cloud
20-01-10, 19:56
Μπραβο angie πολυ καλο

tifa
20-01-10, 20:09
Ερώτηση: Η Βίβλος είναι πράγματι Λόγος του Θεού;

Απάντηση: Η απάντησή μας σε αυτό το ερώτημα δεν θα καθορήσει μόνο πως αντιλαμβανόμαστε τη Βίβλο και την σημασία της στις ζωή μας, αλλά θα έχει εν τέλει αιώνια επίδραση σε μας. Αν η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, τότε πρέπει να την αγαπούμε, να την μελετούμε, να την υπακούμε, και εν τέλει να πιστεύουμε σε αυτήν. Αν η Βίβλος είναι Λόγος του Θεού, τότε, με την τυχόν απόρριψή του, απορρίπτουμε τον ίδιο τον Θεό.

Το γεγονός ότι ο Θεός μας χάρισε την Βίβλο, είναι απόδειξη και εικόνα της αγάπης Του προς εμάς. Ο όρος "αποκάλυψη" απλά σημαίνει ότι ο Θεός ανακοίνωσε στην ανθρωπότητα ποιος είναι Αυτος, και πως μπορούμε να έχουμε σωστή σχέση μαζί Του. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να γνωρίσουμε αν δεν μας τα αποκάλυπτε ο Θεός μέσω της Βίβλου. Αν και η αποκάλυψη του Θεού περί του Εαυτού του στη Βίβλο έγινε σταδιακά σε περίοδο περίπου 1500 ετών, πάντα περιείχε αυτό που είναι απαραίτητο να γνωρίζει ο άνθρωπος περί του Θεού, για να έχει σωστή σχέση με Αυτόν. Αν η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, τότε, είναι αυθεντία σε όλα τα ερωτήματα πίστεως, θρησκευτικών συνηθειών και ήθους.

Η ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε στον εαυτό μας είναι πως μπορούμε να γνωρίζουμε ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, και όχι μόνο ένα καλό βιβλίο; Τι είναι τόσο μοναδικό στην Βίβλο, που την ξεχωρίζει από όλα τα άλλα θρησκευτικά βιβλία που συγγραφτήκαν ποτέ; Υπάρχει απόδειξη ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού; Τέτοιου είδους ερωτήματα πρέπει να αναλυθούν αν σοβαρά θέλουμε να εξετάσουμε την βιβλική δήλωση ότι η Βίβλος είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού, θεόπνευστη και πλήρως αρκετή να εξηγήσει όλα τα ζητήματα πίστεως και πράξεών της.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Βίβλος πράγματι δηλώνει ότι είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού. Αυτό ξεκάθαρα φαίνεται στους στοίχους Β’ Τιμόθεου 3:15-17, που λένε, “. . . από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τα ιερά γράμματα που μπορούν να σου δώσουν σοφία στην απόκτηση της σωτηρίας μέσω της πίστης στον Iησού Xριστό. Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη προς διδασκαλία, προς έλεγχο, προς διόρθωση, προς διαπαιδαγώγηση, η οποία οδηγεί σε μια ζωή δικαιοσύνης, έτσι που να είναι ολοκληρωμένος ο άνθρωπος του Θεού, καταρτισμένος για κάθε καλό έργο.”

Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, χρειάζεται πρώτα να εξετάσουμε και τις εσωτερικές αλλά και τις εξωτερικές αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Οι εσωτερικές αποδείξεις είναι εκείνες που βρίσκονται μέσα στην ίδια την Βίβλο και μιλούν ότι η Βίβλος είναι θείας φύσεως. Μια από τις εσωτερικές αποδείξεις ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, φαίνεται στην μοναδικότητά της. Αν και αποτελείτε από εξήντα έξι ξεχωριστά βιβλία, γραμμένα σε τρεις ηπείρους σε τρεις διαφορετικές γλώσσες, σε περίοδο άνω των 1500 ετών, από σαράντα συγγραφείς ( οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικές κοινωνικές θέσεις ), η Βίβλος μένει μία μοναδική ολότητα από την αρχή έως το τέλος, χωρίς αντιφάσεις. Αυτή η μοναδικότητα την χαρακτηρίζει σε σχέση με όλα τα άλλα βιβλία και είναι απόδειξη ότι οι λόγοι είναι θεϊκής προέλευσης, αφού ο Θεός παρακίνησε τους ανθρώπους κατ’ αυτόν τον τρόπο για να γράψουν τους ίδιους τους λόγους Του.

Άλλη εσωτερική απόδειξη η οποία υποδεικνύει ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού φαίνεται στις λεπτομερείς προφητείες οι οποίες βρίσκονται στις σελίδες της. Στη Βίβλο βρίσκονται εκατοντάδες λεπτομερείς προφητείες οι οποίες ομιλούν περί του μέλλοντος ορισμένων εθνών συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, για το μέλλον ορισμένων πόλεων, το μέλλον της ανθρωπότητας, όπως και για την έλευση εκείνου που θα είναι ο Μεσσίας , ο Σωτήρας όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά όλων αυτών που θα πιστέψουν σε Αυτόν. Αντίθετα προς τις προφητείες που βρίσκονται σε άλλα θρησκευτικά βιβλία, ή εκείνων που έγραψε ο Νοστράδαμος, οι βιβλικές προφητείες είναι εξαιρετικά λεπτομερέστατες και ποτέ δεν συνέβη να μην επαληθευτούν. Υπάρχουν πάνω από τριακόσιες προφητείες σε σχέση με τον Ιησού Χριστό, μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Όχι μόνο ότι προφητεύτηκε που θα γεννηθεί και σε πια οικογένεια, αλλά και πως θα πεθάνει και θα αναστηθεί μετά από τρεις ημέρες. Απλά δεν υπάρχει λογική εξήγηση πως εκπληρώθηκαν οι προφητείες εκτός μόνο ότι είναι θεϊκής προέλευσης. Δεν υπάρχει ούτε ένα άλλο θρησκευτικό βιβλίο το οποίο έχει τόσο μέγεθος ή τύπο προφητειών όπως έχει η Βίβλος.

Η τρίτη εσωτερική απόδειξη της θεϊκής προέλευσης της Βίβλου φαίνεται στην δική της μοναδική αυθεντία και ισχύ. Ενώ αυτή η απόδειξη είναι περισσότερο υποκειμενική παρά οι δύο πρώτες, δεν είναι λιγότερο δυνατή μαρτυρία για την θεϊκή προέλευση της Βίβλου. Η Βίβλος έχει μοναδική αυθεντία η οποία δεν υπάρχει ούτε σε ένα άλλο βιβλίο που γράφτηκε ποτέ. Αυτή η αυθεντία και η ισχύς φαίνονται καλύτερα στις ζωές πολλών οι οποίοι άλλαξαν αφού ανάγνωσαν τη Βίβλο. Οι ναρκομανείς θεραπεύτηκαν, οι ομόφυλοι ελευθερωθήκαν δι’ αυτής, οι εγκαταλειμμένοι και εξαντλημένοι μεταμορφώθηκαν, σκληροί εγκληματίες διορθώθηκαν, οι αμαρτωλοί επιπλήχθηκαν, ενώ το μίσος μετατράπηκε σε αγάπη με την ανάγνωσή της. Η Βίβλος κατέχει την δυναμική μεταμορφωτικής ισχύος η οποία είναι η μόνη δυνατή γιατί είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.

Εκτός των εσωτερικών αποδείξεων ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, υπάρχουν επίσης και εξωτερικές αποδείξεις οι οποίες το υποδεικνύουν. Μία από αυτές τις αποδείξεις είναι η ιστορικότητα της Βίβλου. Γιατί η Βίβλος δίνει λεπτομερώς τα ιστορικά γεγονότα, η αληθινότητα και η ακρίβειά τους υποβάλλονται σε εξακρίβωση όπως και κάθε άλλο ιστορικό έγγραφο. Δία της αρχαιολογικής αποδείξεως όπως και των γραπτών εγγράφων, τα ιστορικά γεγονότα, που περιγράφονται στη Βίβλο, επιβεβαιώθηκαν ότι είναι αληθινά και ακριβείς ξανά και ξανά με το πέρασμα του χρόνου. Στην πραγματικότητα όλες οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις όπως και τα βιβλικά χειρόγραφα κάνουν την Βίβλο ένα από τα καλύτερα τεκμηριωμένα βιβλία του παρελθόντος. Το γεγονός ότι η Βίβλος ακριβώς και αληθώς καταγράφει ιστορικά τα γεγονότα, που μπορούν αν επαληθευθούν, είναι μεγάλη ένδειξη της αληθινότητάς της σχετικά με θρησκευτικά ζητήματα και δόγματα που επιβεβαιώνει την δήλωσή της ότι είναι ο αληθινός Λόγος του Θεού.

Δεύτερη εξωτερική απόδειξη ότι η Βίβλος είναι ο αληθινός λόγος του Θεού είναι η ακεραιότητα των ανθρώπων που την έγραψαν. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, ο Θεός χρησιμοποίησε ανθρώπους από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα να γράψουν τη Βίβλο για μας. Μελετώντας τις ζωές αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει λόγος να πιστεύει κανείς ότι δεν ήταν ειλικρινείς και τίμιοι άνθρωποι. Μελετώντας της ζωές τους και το γεγονός ότι είχαν την θέληση να πεθάνουν ( συνήθως με μαρτυρικό θάνατο ) για αυτό που πίστευαν, γρήγορα γίνεται σαφές ότι αυτοί οι απλοί αλλά ειλικρινείς άνθρωποι πραγματικά πίστεψαν ότι τους είπε ο Θεός. Οι άνθρωποι που έγραψαν την Καινή Διαθήκη και μερικοί εκατοντάδες άλλοι πιστοί ( Α’ Κορινθίους 15:6) γνώριζαν την αλήθεια των αναγγελιών τους γιατί είδαν και πέρασαν το χρόνο με τον Ιησού μετά την ανάστασή Του. Οι αλλαγές που συνέβησαν, επειδή είδαν τον αναστημένο Χριστό, είχε τεράστια επιρροή σε αυτούς τους ανθρώπους. Από ανθρώπους, οι οποίοι κρυφθήκαν από φόβο έγιναν άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να πεθάνουν για το μήνυμα που τους αποκάλυψε ο Θεός. Η ζωή τους και ο θάνατός τους μαρτυρούν περί του γεγονότος ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.

Η τελευταία εξωτερική απόδειξη, ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού, είναι η αφθαρσία της. Εξαιτίας της σημασίας της και της δηλώσεώς της, ότι είναι ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος υπέφερε περισσότερες επιθέσεις και προσπάθειες να την καταστρέψουν από οποιαδήποτε άλλο βιβλίο στη ιστορία. Από τους πρώτους Ρωμαίους αυτοκράτορες, όπως είναι ο Διοκλιτιανός, έως των κομμουνιστικών δικτατόρων και αθεϊστών αγνωστικιστών της σύγχρονής εποχής, η Βίβλος άντεξε και επέζησε όλους τους επιτεθέντες της, και ακόμη είναι πάντα το πιο εκδιδόμενο βιβλίο στον κόσμο σήμερα.

Με το πέρασμα του χρόνου οι σκεπτικιστές θεώρησαν την Βίβλο ως μυθολογική, ενώ οι αρχαιολόγοι την θεμελίωσαν ως ιστορικό βιβλίο. Όσοι ήταν αντίθετοι επιτέθηκαν την διδασκαλία της λέγοντας πως είναι πρωτόγονη και απαρχαιωμένη, αλλά το ήθος της, οι νομικές αρχές και η διδασκαλία είχαν θετική επιρροή στις κοινωνίες και τους πολιτισμούς ανά τον κόσμο. Η επιστήμη, η ψυχολογία και τα πολιτικά κινήματα συνεχίζουν να την επιτίθενται, αλλά εκείνη παρόλα αυτά μένει αληθινή και σχετική, όπως ήταν όταν γράφτηκε για πρώτη φορά. Αυτό το βιβλίο άλλαξε την ζωή πολλών ανθρώπων και πολιτισμών στην διάρκεια των προηγούμενων 2000 χρόνων. Χωρίς να έχει σημασία με ποιο τρόπο προσπάθησαν οι αντίπαλοι να την επιτεθούν, να την καταστρέψουν ή να την δυσφημήσουν, η Βίβλος μένει το ίδιο ισχυρή, αληθινή, και σχετική όπως και πριν από την επίθεση. Η ακρίβεια που διασώθηκε σε πείσμα της κάθε προσπάθειας να διαφθαρεί, επιτεθεί ή καταστραφεί είναι διαυγής μαρτυρία προς όφελος του γεγονότος ότι η βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός, ότι χωρίς να λαμβάνουμε υπ’όψιν με ποιο τρόπο δέχθηκε επιθέσεις, αυτή πάντα παρέμενε αμετάβλητη. Τέλος, ο Ιησούς είπε, “O ουρανός και η γη θα πάψουν να υπάρχουν, αλλά τα λόγια μου ποτέ δε θα πάψουν να ισχύουν. ” (Μάρκον 13:31). Μετά την θεώρηση αυτών των αποδείξεων μπορεί κάποιος χωρίς αμφιβολία να πει “Ναι, η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού.”

---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 18:01 ----------

Ερώτηση: Τι είναι Χριστιανισμός και τι πιστεύουν οι Χριστιανοί;

Απάντηση: Α’ Κορινθίους 15:1-4 λέει, “Σας υπενθυμίζω ακόμα, αδελφοί, το χαρμόσυνο άγγελμα που σας μετέδωσα, το οποίο και αποδεχτήκατε και στο οποίο παραμένετε. Mέσω του οποίου και σώζεστε, αν φυσικά το κατέχετε έτσι όπως σας το μετέδωσα, εκτός πια αν πιστέψατε άσκοπα. Γιατί, βέβαια, σας παρέδωσα από την αρχή κιόλας εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι δηλαδή ο Xριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τις Γραφές, και ότι ενταφιάστηκε και ότι έχει αναστηθεί την τρίτη μέρα σύμφωνα με τις Γραφές.”

Εν ολίγοις, αυτή είναι η πίστη των χριστιανών. Ο Χριστιανισμός είναι μοναδικός σε σύγκριση με τις άλλες θρησκείες, επειδή, ο Χριστιανισμός είναι περισσότερο πράγμα σχέσης παρά θρησκευτικών συνηθειών. Αντί να μένει σταθερά σε λίστα “κάνε και μη κάνε,” ο στόχος των Χριστιανών είναι να καλλιεργούν στενή σχέση με το Θεό Πατέρα. Αυτή η σχέση έγινε δυνατή εξαιτίας του έργου του Ιησού Χριστού, και εξαιτίας υπηρεσίας του Αγίου Πνεύματος στην ζωή των Χριστιανών.

Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι η Βίβλος είναι εμπνευσμένη, αλάνθαστος λόγος του Θεού και ότι η διδασκαλία της είναι η μεγαλύτερη αυθεντία. (Β’ Τιμοθέου 3:16, Β’ Πέτρου 1:20-21). Οι Χριστιανοί πιστεύουν σε ένα Θεό, ο οποίος υπάρχει σε τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός ( Ιησούς Χριστός ) και Άγιο Πνεύμα.

Οι Χριστιανοί πιστεύουν, ότι η ανθρωπότητα δημιουργήθηκε, ειδικά για να έχει σχέση με το Θεό, αλλά και ότι η αμαρτία αποχωρίζει όλους τους ανθρώπους από τον Θεό ( Ρωμαίους 5:12, Ρωμαίους 3:23). Ο Χριστιανισμός διδάσκει ότι ο Ιησούς Χριστός βάδισε σε αυτή τη γη ως πλήρης Θεός και ως πλήρης άνθρωπος (Φιλιππισίους 2:6-11), και ότι πέθανε στο σταυρό. Οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι μετά το θάνατό του στο σταυρό, ο Χριστός ενταφιάστηκε, ότι αναστήθηκε και ότι κάθεται τώρα στη δεξιά του Πατρός, όπου πάντοτε προσεύχεται για τους πιστούς(Εβραίους 7:25). Ο Χριστιανισμός διακηρύσσει ότι ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό ήταν αρκετός να πληρώσει το τίμημα των αμαρτιών, που όλοι οι άνθρωποι χρωστούν, και για αυτό το λόγο η ανανέωση της σχέσης μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου είναι δυνατή. (Εβραίους 9:11-14, Εβραίους 10:10, Ρωμαίους 6:23, Ρωμαίους 5:8).

Για να σωθεί ο άνθρωπος, απλά οφείλει να πιστεύει εντελώς στο ολοκληρωμένο έργο του Θεού στο σταυρό. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο Χριστός πέθανε αντί αυτού και πλήρωσε το τίμημα των αμαρτιών του, και ότι αναστήθηκε, τότε θα σωθεί. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί κάποιος να κάνει για να αξίζει τη σωτηρία. Κανείς δεν μπορεί να είναι “αρκετά καλός” για να είναι αρεστός στο Θεό αφ’ εαυτού του, επειδή όλοι είμαστε αμαρτωλοί (Ισαϊας 64:6-7, Ισαϊας 53:6). Δεύτερον, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο που πρέπει να πραχθεί, επειδή ο Χριστός τελείωσε όλο το έργο! Όταν ήταν στο σταυρό, είπε “Τετέλεσται ” (Ιωάννην 19:30).

Όπως ακριβώς δεν υπάρχει τίποτε που θα μπορούσε να κάνει κάποιος για να αξίζει την σωτηρία, το ίδιο έτσι, αν μια φορά πιστέψαμε σε εκείνο που έκανε ο Χριστός στο σταυρό για μας, δεν υπάρχει τίποτε που μπορούμε να κάνουμε για να χάσουμε αυτή τη σωτηρία. Θυμήσου, ότι ο Χριστός εκπλήρωσε πλήρως αυτό το έργο! Τίποτα, που έχει σχέση με την σωτηρία, δεν εξαρτάται από εκείνον που την δέχεται! Στο κατά Ιωάννην 10:27-29 δηλώνεται “τα δικά μου πρόβατα αναγνωρίζουν τη φωνή μου κι εγώ τα γνωρίζω, και αυτά με ακολουθούνε. Kι εγώ παρέχω σ’ αυτά ζωή αιώνια και με κανένα τρόπο δε θα χαθούν ποτέ, και κανένας [άνθρωπος] δε θα τ’ αρπάξει από τα χέρια μου.O Πατέρας μου, που μου τα έδωσε, είναι μεγαλύτερος απ’ όλους, και κανένας[άνθρωπος] δεν μπορεί ν’ αρπάξει τίποτε από τα χέρια του Πατέρα μου.”

Κάποιος μπορεί να σκεφτεί, “Αυτό είναι τέλειο—όταν σωθώ μια φορά, μπορώ να κάνω ότι θέλω, και δεν θα χάσω την σωτηρία μου! ” Αλλά, σωτηρία δεν σημαίνει ότι έχουμε την ελευθερία να κάνουμε ότι θέλουμε. Σωτηρία σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι να μην υπηρετούμε την παλαιά μας φύση και ότι είμαστε ελεύθεροι να επιδιώκουμε την σωστή σχέση με το Θεό. Όσο οι πιστοί ζουν στη γη, στα αμαρτωλά σώματά τους, πάντα θα υπάρχει η πάλη να ενδώσουν μπροστά στη αμαρτία. Η ζωή μέσα στην αμαρτία μας εμποδίζει να έχουμε σχέση με τον Θεό την οποία θέλει να έχει Εκείνος με τους ανθρώπους, και όσο κάποιος ζει μέσα στην αμαρτία ως πιστός, δεν θα μπορέσει να χαίρεται στη σχέση με το Θεό την οποία Αυτός σκόπευε να έχει με αυτόν. Όμως, οι Χριστιανοί μπορούν να νικήσουν στην πάλη με την αμαρτία, μελετώντας και εφαρμόζοντας τον Λόγο του Θεού ( Βίβλο ) στη ζωή τους, ελεγχόμενοι από το Άγιο Πνεύμα – που σημαίνει να υποταθούν στην επιρροή και καθοδήγηση του Πνεύματος σε όλες τις καθημερινές περιστάσεις και να υπακούν τον Λόγο του Θεού διά του Πνεύματος’

Και ενώ πολλές θρησκείες απαιτούν από τον άνθρωπο να κάνει ορισμένα πράγματα ή να μην τα κάνει, στον Χριστιανισμό αντίθετα, πρόκειται για σχέση με τον Θεό. Ο Χριστιανισμός είναι πίστη ότι ο Χριστός πέθανε στο σταυρό για να πληρώσει το μισθό της αμαρτίας και ότι αναστήθηκε. Το δικό σου χρέος της αμαρτίας έχει πληρωθεί και εσύ μπορείς να έχεις κοινωνία με τον Θεό. Εσύ μπορείς να έχεις τη νίκη επί της αμαρτωλής φύσης σου και να βαδίζεις στην κοινωνία υπακούοντας το Θεό. Αυτό είναι ο αληθινός Χριστιανισμός της Βίβλου.

---------- Post added at 18:04 ---------- Previous post was at 18:02 ----------

Ερώτηση: Eίναι ο Θεός πραγματικός; Πως μπορώ να γνωρίζω σίγουρα ότι ο Θεός είναι πραγματικός;

Απάντηση: Γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι πραγματικός επειδή μας αποκάλυψε τον εαυτό Του με τρεις τρόπους : δια της δημιουργίας, δια του Λόγου Του, και δια του Υιού Του, τον Ιησού Χριστό.

Πιο θεμελιώδες απόδειξη περί της υπάρξεως του Θεού είναι αυτό ακριβώς που Εκείνος δημιούργησε. “Kαθότι, οι αόρατες ιδιότητές του, δηλαδή τόσο η παντοτινή δύναμή του όσο και η θεϊκή του υπόσταση, από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του κόσμου διακρίνονται καθαρά, καθώς γίνονται αντιληπτές με το νου μέσα στα δημιουργήματα, έτσι που να είναι οι άνθρωποι τελείως αδικαιολόγητοι. ” (Ρωμαίος 1:20). “Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα αναγγέλλει το έργο των χειρών αυτού” (Ψαλμός 19:1).

Αν έβρισκα ρολόι χειρός στο έδαφος , δεν θα υπέθετα ότι αυτό απλά “εμφανίστηκε ” από το πουθενά, ή ότι υπήρχε εξάπαντος. Βάση του σχεδίου του ωρολογίου, θα υπέθετα ότι κάποιος το σχεδίασε. Εγώ , όμως βλέπω, πολύ μεγαλύτερη δημιουργία και ακρίβεια στο κόσμο γύρο μας. Η δική μας μέτρηση χρόνου δεν βασίζεται στο ρολόι , αλλά στο έργο του Θεού – στη συνεχή εναλλαγή της Γης ( και ραδιενεργός διάσπαση καισίου – ατόμου 133 ). Το σύμπαν μας δείχνει την καταπληκτική δημιουργία και αυτό είναι απόδειξη ότι υπάρχει Μεγάλος Δημιουργός.

Αν έβρισκα κωδικοποιημένο μήνυμα, θα ζητούσα κρυπτογράφο να με βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσω το μήνυμα. Η υπόθεσή μου θα ήταν ότι αποστολέας του μηνύματος είναι διανοητικό άτομο, κάποιος που δημιούργησε αυτό τον κώδικα. Πόσο πολύπλοκο είναι το DNA “κώδικας ” τον οποίο φέρουμε σε κάθε κελί του σώματός μας; Άραγε η πολυπλοκότητα και ο σκοπός του DNA δεν δείχνουν τον διανοητικό Γραφέα αυτού του κώδικα;

Ο Θεός δημιούργησε όχι μόνο το πολύπλοκο και τέλεια αρμονικό φυσικό κόσμο αλλά ενστάλαξε στην καρδιά κάθε ανθρώπου την αίσθηση αιωνιότητας. ( Εκκλησιαστής 3:11). Η ανθρωπότητα έχει ενδογενής αντίληψη ότι η ζωή είναι περισσότερο παρά αυτό που μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας, ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ύπαρξη από αυτήν την καθημερινή ρουτίνα στη γη. Η αίσθησή μας περί της αιωνιότητας φανερώνεται τουλάχιστον με δύο τρόπους: την δημιουργία του νόμου και την δοξασία.

Κάθε πολιτισμός δια της ιστορίας εκτίμησε ορισμένο ηθικό νόμο ο οποίος προς έκπληξή μας είναι παρά πολύ όμοιος σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Για παράδειγμα, το ιδεώδες της αγάπης είναι γενικά, αξιοσέβαστο, ενώ το ψέμα είναι γενικά καταδικαστέο. Η γενική ηθικότητα – γενική κατανόηση σωστού και λανθασμένου δείχνει στο Υπέρτατο Ηθικό Όν το οποίο μας έδωσε τέτοιες αρχές.

Με ίδιο τρόπο, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως του πολιτισμού τους, πάντα καλλιεργούσαν το σύστημα της δοξασίας. Το αντικείμενο της δοξασίας μπορεί να διαφέρει, αλλά η αίσθηση για “ανώτατη δύναμη ” είναι αναμφισβήτητο κομμάτι εκείνου που σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Η κλίση μας προς τη δοξασία είναι σε συμφωνία με το γεγονός ότι ο Θεός μας δημιούργησε “κατ’ εικόνα του” (Γένεσης 1:27).

Επίσης, ο Θεός μας αποκάλυψε τον εαυτό Του δια του Λόγου Του, δηλαδή της Βίβλου. Σε ολόκληρη την Αγία Γραφή η ύπαρξη του Θεού λαμβάνεται ως αυτό-απόδειξη( Γένεσης 1:1, Έξοδος 3:14). Όταν ο Βενιαμίν Φράνκλιν έγραψε την Αυτοβιογραφία του, δεν έχασε το χρόνο αποδεικνύοντας την ίδια την ύπαρξή του στο βιβλίο του. Το γεγονός ότι η Βίβλος αλλάζει ζωές, την ακεραιότητά της, και τα θαύματα που ακολούθησαν το γράψιμό της, θα έπρεπε να είναι αρκετή εγγύηση για την πιο στενή γνωριμία.

Τρίτος τρόπος με τον οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον Εαυτό του, είναι δια του Υιού του, του Ιησού Χριστού, ( Ιωάννην 14:6-11). “Aρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. . . . Kαι ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατοίκησε ανάμεσά μας,” (Ιωάννην 1:1, 14). Στον Ιησού Χριστό “ κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σε σωματική μορφή” (Κολλοσαείς 2:9).

Στην θαυμαστή ζωή του Ιησού, Εκείνος τήρησε όλο το νόμο της Παλαίας Διαθήκης, και εκπλήρωσε όλες τις προφητείες σχετικά με τον Μεσσία ( Ματθαίον 5:17). Έκανε πολλά έργα ευσπλαχνίας και δημόσια θαύματα να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα του μηνύματός Του και μαρτύρησε περί της θεϊκής καταγωγής Του (Κατά Ιωάννην 21: 24-25 ). Εν συνεχεία, τρεις ημέρες μετά την σταύρωσή Του αναστήθηκε εκ των νεκρών και αυτό το γεγονός είναι επιβεβαιωμένο από την πλευρά εκατοντάδων αυτοπτών μαρτύρων. ( Α’ Κορινθίους 15:6). Ιστορικά έγγραφα είναι γεμάτα με “αποδείξεις ” ποιος είναι ο Ιησούς. Όπως, ο απόστολος Παύλος είπε, “δεν έχει γίνει το γεγονός αυτό σε καμιά κρυφή γωνία. ” (Πράξεις 26:26).

Αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρχουν πάντοτε σκεπτικιστές οι οποίοι θα έχουν κάποιες ιδέες τους περί του Θεού και σύμφωνα με αυτές θα διαβάζουν τις αποδείξεις. Επίσης, θα υπάρχουν και εκείνοι στους οποίους δεν θα υπάρχουν αρκετές αποδείξεις (Ψαλμός 14:1). Στο τέλος όλα αναγάγονται στη πίστη (Εβραίους 11:6).

---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 18:04 ----------

Ερώτηση: Ποιο είναι το νόημα της ζωής;

Απάντηση: Ποια είναι το νόημα της ζωής; Πως μπορώ να βρω το σκοπό, την πληρότητα και την ικανοποίηση στη ζωή; Έχω την δυνατότητα να πετύχω κάτι στη ζωή που θα έχει διαρκές νόημα; Πολλοί άνθρωποι δεν κάθισαν να σκεφτούν περί του νοήματος της ζωής. Πολλά χρόνια αργότερα, εκείνοι αναθυμούνται και αναρωτιούνται γιατί οι σχέσεις τους διαλυθήκαν και γιατί αισθάνονται τόσο κενοί αν και ίσως έχουν πετύχει τους σκοπούς που έθεσαν στον εαυτό τους . Έναν παίκτη του μπέϊζμπολ ο οποίος έφτασε στην κορυφή αυτού του αθλήματος, των ρώτησαν τι θα ήθελε να του έλεγε κάποιος στην αρχή της καριέρας του. Εκείνος απάντησε, "Θα ήθελα κάποιος να μου έλεγε ότι όταν φτάσεις στην κορυφή εκεί δεν υπάρχει τίποτα." Πολλοί σκοποί ανακαλύπτουν την κενότητα αφού πρώτα έχει σπαταληθεί χρόνος επιδιώκοντάς τους.

Στην κοινωνία μας οι άνθρωποι επιδιώκουν πολλούς σκοπούς νομίζοντας ότι θα βρουν σε αυτούς το νόημα. Κάποιες από αυτές τις επιδιώξεις συμπεριλαμβάνουν: επαγγελματική επιτυχία, πλούτο, καλές σχέσεις, έρωτα, διασκέδαση, καλά έργα προς τους πλησίους, κτλ. Οι άνθρωποι επιβεβαιώνουν ότι αν και πέτυχαν τους σκοπούς τους να γίνουν πλούσιοι, να έχουν καλές σχέσεις και ικανοποίηση – ακόμη υπάρχει βαθιά κενότητα σ’ αυτούς – αίσθηση κενού το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να πληρωθεί.

Ο συγγραφέας του βιβλίου Εκκλησιαστής εκφράζει αυτή τη αίσθηση λέγοντας, "Ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης". Ο συγγραφέας αυτός είχε τεράστιο πλούτο, ήταν σοφότερος άνθρωπος όλων των εποχών, είχε εκατοντάδες γυναίκες, παλάτι, και κήπους που ήταν αντικείμενο θαυμασμού σ’ όλα τα βασίλεια, είχε καλύτερη τροφή και κρασί, είχε κάθε είδους διασκέδαση που υπήρχε. Και σε μία στιγμή είπε ότι κάθε τι που επιθυμούσε η καρδιά του, το είχε. Άλλα παρ’ όλα αυτά, κατέληξε σ’ αυτό ότι "η ζωή κάτω από τον ήλιο " ( η ζωή που βιώνετε σαν να είναι η ζωή εκείνο που μπορούμε να δούμε με τους οφθαλμούς μας και που μπορούμε να δοκιμάσουμε με τις αισθήσεις μας ), είναι χωρίς νόημα! Γιατί υπάρχει αυτό το κενό; Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε για κάτι που είναι υπέρ άνω αυτού που μπορούμε να βιώσουμε εδώ και τώρα. Ο Σολομών είπε για τον Θεό, "Και ενεφύτευσε την αιωνιότητα στις καρδιές των ανθρώπων..." Στις καρδιές μας, γνωρίζουμε ότι "εδώ και τώρα " δεν είναι όλα.

Στη Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Βίβλου, βρίσκουμε ότι ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους κατ’ εικόνα Του. (Γένεσις 1:26). Αυτό σημαίνει ότι μοιάζουμε με τον Θεό περισσότερο παρά με οτιδήποτε άλλο ( οποιαδήποτε άλλη μορφή ζωής). Επίσης βρίσκουμε ότι πριν υποπέσει η ανθρωπότητα στην αμαρτία, και ως εκ τούτου έρθει η κατάρα στη γη, τα ακόλουθα ήταν αληθινά: (1) Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ως κοινωνική ύπαρξη (Γένεσις 2:18-25); (2) Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την εργασία (Γένεσις 2:15); (3) Ο Θεός είχε κοινωνία με τον άνθρωπο (Γένεσις 3:8); και (4) Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την εξουσία επί της γης (Γένεσις 1:26). Ποια είναι σημασία αυτών των πραγμάτων; Πιστεύω ότι ο Θεός είχε σκοπό δια αυτών των πραγμάτων η ζωή των ανθρώπων να είναι πιο γεμάτη, αλλά σε όλα αυτά ( ξεχωριστά στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό) επέδρασε αρνητικά η πτώση του ανθρώπου στην αμαρτία, και ως αποτέλεσμα αυτού, η κατάρα στη γη (Γένεσις 3).

Στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, στο τέλος πολλών γεγονότων, που θα συμβούν στους εσχάτους χρόνους, ο Θεός αποκαλύπτει ότι θα καταστρέψει την παρούσα γη και ουρανό όπως εμείς τους γνωρίζουμε, και ότι θα εισάγει την αιώνια κατάσταση με την δημιουργία νέας γης και νέου ουρανού. Τότε θα αποκαταστήσει την πλήρη κοινωνία με την εξιλεωμένη ανθρωπότητα. Κάποιοι άνθρωποι θα κριθούν ως ανάξιοι και θα ριχτούν στην λίμνη της φωτιάς(Αποκάλυψη 20:11-15). Και αυτό θα τελειώσει με την κατάρα της αμαρτίας, δεν θα υπάρχει πια η αμαρτία, η θλίψη, η νόσος, ο θάνατος, ο πόνος, κτλ. (Αποκάλυψη 21:4). Και οι πιστοί θα κληρονομήσουν τα πάντα, ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσά τους, και εκείνοι θα είναι οι υιοί Του. (Αποκάλυψη 21:7). Έτσι θα ολοκληρώσουμε όλο το κύκλο, αρχής γεννωμένου από αυτό ότι ο Θεός μας δημιούργησε για να έχουμε κοινωνία με Αυτόν, έπειτα, ο άνθρωπος αμάρτησε διακόπτοντας αυτή τη σχέση, αλλά ο Θεός ανανεώνει αυτή τη κοινωνία πλήρως στην αιωνιότητα με εκείνους που έκρινε Αυτός ως αντάξιους. Τώρα, περνώντας στη ζωή πετυχαίνοντας τα πάντα μόνο για να πεθάνουμε στο τέλος και να είμαστε αιώνια χωρισμένοι από το Θεό, θα ήταν περισσότερο παρά μάταιο! Αλλά ο Θεός, έκανε όχι μόνο δυνατό την αιώνια μακαριότητα, ( Λουκάν 23:43), αλλά και να είναι αυτή η ζωή ικανοποιητική , γεμάτη σημασία. Τώρα, πως μπορώ να κερδίσω αυτό το αιώνιο μακαρισμό και παράδεισο στη γη;

Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το σωστό νόημα τώρα και στην αιωνιότητα μπορεί να βρει ο άνθρωπος δια της ανανέωσης της σχέσεως με το Θεό, η οποία χάθηκε από τον καιρό όταν ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν στην αμαρτία. Σήμερα, αυτή η σχέση είναι μόνο δυνατή δια του Υιού Του, τον Ιησού Χριστό. (Πράξεις 4:12; Ιωάννην 14:6; Ιωάννην 1:12). Η αιώνια ζωή κερδίζεται όταν ο άνθρωπος μετανοεί για τις αμαρτίες του ( όταν πια δεν θέλει να ζει στην αμαρτία αλλά θέλει ο Χριστός να τον αλλάξει και να τον καταστήσει νέο άνθρωπο) και αρχίσει να στηρίζεται στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα του ( για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, κοίταξε “Ποιο είναι το σχέδιο σωτηρίας;”).

Τώρα, πραγματικό νόημα στη ζωή δεν είναι μόνο να ανακαλύψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Σωτήρας ( όσο και αν είναι θαυμαστό ). Αλλά, πραγματικό νόημα της ζωής βρίσκεται όταν ο άνθρωπος αρχίσει να ακολουθεί τον Χριστό ως μαθητής Του. Όταν αρχίσει να μαθαίνει περί Αυτού, περνά τον χρόνο με Αυτόν, στο Λόγο Του, την Βίβλο, να επικοινωνεί με Αυτόν δια της προσευχής, και να βαδίζει με Αυτόν στην τήρηση των εντολών Του. Αν είσαι κάποιος που δεν πιστεύει ( ή είσαι νέος πιστός ), πιθανών λες στον εαυτό σου , "Αυτό καθόλου δεν μου φαίνεται συναρπαστικό ή ενδιαφέρον!" Αλλά σε παρακαλώ συνέχισε να διαβάσεις λίγο παρακάτω. Ο Ιησούς δήλωσε το εξής:

“”Σ’ εμένα ελάτε όλοι όσοι κοπιάζετε κι είστε βαριά φορτωμένοι, κι εγώ θα σας αναπαύσω. Bάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχτείτε από μένα, που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό” (Ματθαίον 11:28-30). “…Eγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν άφθονη.” (Ιωάννην 10:10). “Tότε ο Iησούς είπε στους μαθητές του: Aν κανείς θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Kαι όποιος χάσει τη ζωή του για χάρη μου, αυτός θα τη βρει.” (Ματθαίον 16:24-25). “Και ευφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου.” (Ψαλμός 37:4).

Αυτό που όλοι οι στοίχοι λένε είναι ότι εμείς έχουμε επιλογή. Μπορούμε να συνεχίσουμε να καθοδηγούμε εμείς τις ζωές μας (και ως αποτέλεσμα έχουμε κενές ζωές ) ή μπορούμε να διαλέξουμε να ζητήσουμε τον Θεό και την θέλησή Του για της ζωές μας με όλη την καρδιά (που ως αποτέλεσμα θα έχουμε την πλήρη ζωή, εκπληρωμένες τις επιθυμίες της καρδιάς μας, και θα βρούμε ικανοποίηση και πλήρωση ). Αυτό είναι γιατί ο Θεός μας αγαπά και γιατί θέλει το καλύτερο για μας. (όχι υποχρεωτικά ευκολότερη ζωή, αλλά την πιο πληρέστερη).

Εν τέλει , θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μία ιστορία , την οποία άκουσα από το φίλο μου ποιμένα ( ιερέα ). Αν είσαι φίλαθλος, και αποφασίζεις να πας σε επαγγελματικό αγώνα, μπορείς να πληρώσεις μερικά δολάρια και να έχεις θέση στην κορυφή του σταδίου ή μπορείς να πληρώσεις μερικά εκατοστάρικα και να είσαι πιο κοντά στη δράση. Έτσι είναι και στη Χριστιανική ζωή. Να παρατηρείς τον Θεό εν δράση από κοντά δεν είναι για τους Χριστιανούς οι οποίοι μόνο πηγαίνουν στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Εκείνοι δεν πλήρωσαν την τιμή. Να παρατηρείς των Θεό εν δράση από κοντά , είναι για εκείνους τους εγκάρδιους μαθητές του Χριστού οι οποίοι πραγματικά σταμάτησαν να επιδιώκουν την εκπλήρωση των επιθυμιών τους στη ζωή για να μπορούν επιδιώκουν το σκοπό του Θεού στη ζωή. ΑΥΤΟΙ πλήρωσαν την τιμή ( πλήρη παράδοση στο Χριστό και στη θέλησή Του ), εκείνοι βιώνουν τη ζωή στην δική του πληρότητα και εκείνοι μπορούν να αντικριστούν τον εαυτό τους, με το φίλο τους και Δημιουργό τους χωρίς πικρία. Εσύ πλήρωσες την τιμή; Είσαι πρόθυμος; ΑΝ είναι έτσι, τότε ποτέ πια δεν θα έχεις δίψα για το νόημα ή το σκοπό της ζωής.

---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:05 ----------

Ερώτηση: Οι χριστιανοί πρέπει να εκπληρώνουν τον νόμο της Παλαιάς διαθήκης;

Απάντηση: Το κλειδί για την κατανόηση αυτού του ερωτήματος βρίσκεται σ’αυτό που γνωρίζουμε ότι η Παλαιά Διαθήκη έχει δοθεί στον λαό του Ισραήλ,και όχι στους χριστιανούς. Μέρος του νόμου έπρεπε να διδάξει στους ισραηλινούς πώς να γνωρίσουν και να υπακούν τον Θεό (Δέκα εντολές του Θεού, για παράδειγμα), άλλο μέρος να τους υποδείξει πώς να δοξάζουν τον Θεό(σύστημα θυσιασμού),ενώ ένα άλλο μέρος έπρεπε να κάνει τους ισραηλινούς διαφορετικούς από τους άλλους λαούς (οδηγίες σχετικά με την τροφή και την ένδυση).Κανένας νόμος της Παλαιάς Διαθήκης δεν σχετίζεται με εμάς σήμερα. Όταν πέθανε ο Ιησούς στον σταυρό, εκείνος έθεσε τέλος στον νόμο της παλαιάς Διαθήκης (Ρωμαίους 10:4, Γαλάτας 3:23-25, Εφεσίους 2:15).

Αντί υπό τον νόμο της Παλαιάς διαθήκης εμείς βρισκόμαστε υπό τον νόμο του Χριστού ( Γαλάτας 6:2) ο οποίος λέει, “ Θ’ αγαπήσεις τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη διάνοιά σου. 38Aυτή είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εντολή. Kαι δεύτερη, όμοια μ’ αυτή, είναι: Θ’ αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Σ’ αυτές τις δύο εντολές στηρίζονται όλος ο νόμος και οι προφήτες.’’ (Ματθαίου 22:37-40). Αν πράξουμε αυτά τα δύο πράγματα, θα εκπληρώσουμε όλα αυτά που θέλει ο Χριστός να κάνουμε, “ Γιατί πραγματικά αυτό σημαίνει αγάπη για το Θεό: να εφαρμόζουμε τις εντολές του. Kαι οι εντολές του βαριές δεν είναι.’’ (Α΄ Ιωάννη 5:3). Τεχνικά, οι Δέκα εντολές δεν μπορούν να εφαρμοστούν στους Χριστιανούς. Όμως , 9 από τις δέκα εντολές επαναλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη (όλες εκτός της εντολής να τηρούμε το Σάββατο). Προφανές είναι, ότι αν αγαπάμε τον Θεό, ότι δεν λατρεύουμε άλλους θεούς ή είδωλα. Αν αγαπάμε τους πλησίον μας δεν θα τους φονεύσουμε, δεν θα τους ψευδόμαστε, δεν θα πράττουμε μοιχεία εις βάρος τους, και δεν θα οικειοποιούμαστε ότι τους ανήκει. Έτσι, εμείς δεν υποκύπτουμε στις απαιτήσεις του νόμου της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς πρέπει να αγαπάμε τον Θεό και τους πλησίον μας. Αν πράξουμε αυτά τα δύο πράγματα με πίστη, όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους.

---------- Post added at 18:06 ---------- Previous post was at 18:06 ----------

Ερώτηση: Είναι Βιβλική η θεία φύση του Χριστού;

Απάντηση: Στην συμβολή των ιδιαίτερων δηλώσεων του Χριστού περί του εαυτού Του, οι μαθητές Του αναγνώρισαν την θεία φύση του Χριστού. Αυτοί δήλωσαν ότι ο Ιησούς έχει το δικαίωμα να συγχωράει τις αμαρτίες – κάτι που μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει, επειδή ο Θεός είναι αυτός τον οποίο προσβάλλουμε με την αμαρτία (Πράξεις 5:31, Κολοσσαείς 3:13, Ψαλμός 130:4, Ιερεμία 31:34). Σε σχέση με την τελευταία δήλωση, ο Ιησούς το ίδιο είπε ότι Εκείνος θα είναι αυτός που θα ‘‘ κρίνει ζώντας και νεκρούς’’ (Β’ Τιμόθεου 4:1).Ο Θωμάς αναφώνησε στο Χριστό, ‘‘ Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!’’( Ιωάννην 20:28). Ο Παύλος καλεί τον Ιησού ‘’μεγάλο Θεό και Σωτήρα’’(Τίτου 2:13),και αναφέρει ότι πριν ακόμη ενσαρκωθεί, ο Ιησούς υπήρχε ‘‘ ως Θεός ’’(Φιλιππησίους 2:5-8). Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους στην όψη του Ιησού λέει ‘‘Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος’’ (Εβραίους 1:8).Ο Ιωάννης εκφράζει, ‘‘Aρχικά υπήρχε ο Λόγος και ο Λόγος υπήρχε με το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος [ο Ιησούς ]’’(Ιωάννη 1:1). Μπορούμε να δώσουμε και άλλα βιβλικά παραδείγματα τα οποία διδάσκουν περί της θεϊκής καταγωγής του Χριστού (δες Αποκάλυψη 1:17, 22:13, Α΄ Κορινθίους 10:4, Α΄ Πέτρου 2:6-8, Ψαλμοί 18:2, 95:1, Α΄ Πέτρου 5:4, Εβραίους 13:20), αλλά μόνο ένα είναι αρκετό να δείξει ότι τον Ιησού οι ακόλουθοί Του τον θεωρούσαν ως Θεό.

Στον Ιησού επίσης έχουν αποδοθεί ονόματα τα οποία είναι ενιαία στο Γιαχβέ (τυπικό όνομα του Θεού) στην Παλαιά διαθήκη. Η ονομασία της Παλαιάς Διαθήκης ‘‘λυτρωτής’’ (Ψαλμός 130:7, Οσιού 13:14) έχει χρησιμοποιηθεί για τον Ιησού στην Καινή διαθήκη (Τίτου 2;13, Αποκάλυψη 5:9). Ο Ιησούς ονομάζεται Εμμανουήλ (‘‘ο Θεός μεθ΄ημων’’ στο κατά Ματθαίου 1). Στο Ζαχαρία 12:10, ο Γιαχβέ είναι αυτός που λέει, ‘‘ και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν.’’ Αλλά στην Καινή Διαθήκη αυτό χρησιμοποιείται για τη σταύρωση του Ιησού (Ιωάννη 19:37, αποκάλυψη 1:7). Αν ο Γιαχβέ είναι αυτός που εξεκεντήθη και στον οποίο επίβλεψαν, και αν ο Ιησούς είναι αυτός που εξεκεντήθη και στον οποίο επίβλεψαν, τότε ο Ιησούς είναι ο Γιαχβέ. Ο Απόστολος Παύλος ερμηνεύει τον Ισαΐα 45:22-23 χρησιμοποιώντας αυτούς τους στίχους για τον Ιησού, στην επιστολή προς Φιλιππησίους 2:10-11. Παρακάτω, το όνομα του Ιησού χρησιμοποιείται εν συγκρίσει με το Γιαχβέ στην προσευχή “Eυχόμαστε να έχετε χάρη και ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Kύριό μας Iησού Xριστό’’ (Γαλάτας 1:3, Εφεσίους 1:2). Αυτό θα ήταν βλασφημία σε περίπτωση που ο Χριστός δεν ήταν θεϊκής καταγωγής. Το όνομα του Χριστού εμφανίζεται με το Γιαχβέ στην εντολή του Ιησού για το βάπτισμα “στο όνομα του Πατέρα και του Γιου και του Aγίου Πνεύματος ’’ (Ματθαίου 28:19, δες επίσης Β΄ Κορινθίους 13:14). Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης λέει ότι όλες οι δημιουργίες δοξάζουν τον Χριστό (Αρνίο) – επομένως ο Ιησούς δεν είναι δημιούργημα (5:13).

Τα έργα που μόνο ο Θεός μπορούσε να κάνει καταγράφονται στον Ιησού. Ο Ιησούς όχι μόνο ότι ανέστησε νεκρούς (Ιωάννη 5:21,11:38-44),και συγχώρησε αμαρτίες 9Πράξεις 5:31, 13:38), Εκείνος δημιούργησε και φροντίζει το σύμπαν (Ιωάννη 1:2, Κολοσσαείς 1:16-17)! Αυτό το γεγονός λαμβάνει μεγαλύτερη ισχύ όταν ληφθεί υπόψιν ότι ο Γιαχβέ ήταν μόνος κατά την διάρκεια της δημιουργίας (Ισαία 44:24). Παρακάτω, ο Ιησούς κατέχει ιδιότητες που μόνο ο Θεός μπορεί να έχει: αθανασία (Ιωάννη 8:580, πανταχού παρουσία (Ματθαίου 18:20, 28:20), παντογνωσία(Ματθαίου 16:21), παντοδυναμία (Ιωάννη 11:38-44).

Τώρα, ένα πράγμα είναι να δηλώσεις ότι είσαι θεός ή να ξεγελάσεις κάποιον να πιστέψει πως αυτό είναι αλήθεια, και κάτι εντελώς διαφορετικό να αποδείξεις πως είσαι πράγματι αυτό. Ο Χριστός πρόσφερε πολλά θαύματα ως απόδειξη της δήλωσής του ότι είναι θεός, ακόμη και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Μερικά από τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς είναι η μεταβολή του νερού σε κρασί, (Ιωάννην 2:7), περπάτημα πάνω στα νερά της λίμνης (Ματθαίου 14:25), πολλαπλασιασμό multiplying φυσικών αντικειμένων (Ιωάννη 6:11), θεραπεία του τυφλού (Ιωάννη 9:7), του παραλύτου (Μάρκου 2:3), και του αρρώστου (Ματθαίου 9:35; Μάρκου1:40–42), και ακόμη ανάσταση ανθρώπων από τους νεκρούς (Ιωάννη 11:43–44; Λουκά 7:11–15; Μάρκου 5:35). Επί τούτου ο Χριστός ο ίδιος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πέρα από αυτούς αποκαλουμένους θανάτους και αναστάσεις των θεών της παγανιστικής μυθολογίας, τίποτα όμοιο της αναστάσεως δεν δήλωσε σοβαρά ούτε μία θρησκεία – και ούτε καμία άλλη δήλωση δεν έχει τόσο επιπρόσθετες γραπτές επιβεβαιώσεις. Κατά τον Δρ. Γέρι Χέμπερμας , υπάρχουν το ελάχιστο δώδεκα ιστορικά γεγονότα που ακόμη και μη Χριστιανοί, σχολαστικοί κριτικοί πρέπει να παραδεχτούν:

1. Ο Ιησούς πέθανε αφού σταυρώθηκε.
2. Ενταφιάστηκε.
3. Ο θάνατός του προκάλεσε λύπη και απελπισία στους μαθητές Του.
4. Ο τάφος του Χριστού βρέθηκε ( ή δηλώθηκε ότι βρέθηκε) κενός, μερικές μέρες αργότερα.
5. Οι μαθητές πίστεψαν ότι είδαν τον αναστημένο Ιησού.
6. Μετά από αυτό οι μαθητές από ανθρώπους που αμφιβάλλουν, μετατράπηκαν σε τολμηρούς πιστούς.
7. Αυτό το μήνυμα ήταν το κέντρο του κηρύγματος στην πρώτη Εκκλησία.
8. Αυτό το μήνυμα κηρύχθηκε στην Ιερουσαλήμ.
9. Αποτέλεσμα αυτού του κηρύγματος ήταν η γέννηση της Εκκλησίας και η αύξησή της.
10. Η ημέρα της Αναστάσεως, η Κυριακή, αντικατέστησε το Σάββατο, ως πρωταρχική μέρα της δοξασίας.
11. Ο Ιάκωβος, ο σκεπτικιστής, επίσης πίστεψε όταν είδε τον αναστημένο Χριστό και γ’ αυτό άλλαξε.
12. Ο Παύλος, εχθρός των Χριστιανών, άλλαξε μετά από εμπειρία του κατά την οποία πίστεψε ότι του εμφανίστηκε ο αναστημένος Χριστός.

Ακόμη και αν κάποιος αντιτασσόταν σ΄αυτή την ειδική λίστα, μόνο μερικές είναι αρκετές να αποδείξουν την ανάσταση και να επαληθεύσουν το ευαγγέλιο: Ο θάνατος του χριστού, η ταφή, η ανάσταση και η επανεμφάνιση (Α΄ Κορινθίους 15:1-5). Μέχρις ότου βρεθούν ίσως κάποιες θεωρίες που θα εξηγήσουν ένα ή δύο από τα προαναφερθέντα γεγονότα, μόνο η ανάσταση εξηγεί όλα αυτά. Οι κριτικοί παραδέχονται ότι οι μαθητές δήλωσαν ότι είδαν τον αναστημένο Χριστό. Ούτε το ψέμα, ούτε η ψευδαίσθηση δεν μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους όπως ακριβώς αυτό έκανε η ανάσταση. Πρώτον, τι θα κέρδιζαν μ΄αυτό; Ο Χριστιανισμός δεν ήταν δημοφιλής και σίγουρα δεν θα τους εισέφερε κάποια χρήματα. Δεύτερον, οι ψεύτες δεν είναι καλοί μάρτυρες. Δεν υπάρχει καλύτερη εξήγηση από την ανάσταση για την ετοιμότητα των μαθητών να πεθάνουν για την πίστη τους με φρικτό θάνατο. Ναι, πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν για το ψέμα που νομίζουν ότι είναι αλήθεια, αλλά κανείς δεν πεθαίνει για κάτι που γνωρίζει ότι δεν είναι αλήθεια.

Συμπέρασμα: Ο Χριστός δήλωσε ότι είναι ο Γιαχβέ, ότι είναι θεϊκής καταγωγής (όχι κάποιος "θεός" – αλλά ο μόνος αληθινός Θεός),οι ακόλουθοί Του(Εβραίοι τους οποίους σκανδάλιζε η ειδωλολατρία) Τον πίστεψαν και τον θεώρησαν ως αληθινό Θεό. Ο Χριστός απέδειξε την θεία φύση Του με θαύματα συμπεριλαμβανομένου και της αναστάσεως η οποία άλλαξε τον κόσμο. Καμία άλλη υπόθεση δεν μπορεί να εξηγήσει αυτά τα γεγονότα.

---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:06 ----------

Ερώτηση: Σωζόμαστε μόνο με την πίστη, ή με την πίστη συμπεριλαμβανομένου και των πράξεων;

Απάντηση: Αυτό είναι πιθανόν το σημαντικότερο ερώτημα σ’ ολόκληρη την Χριστιανική θεολογία σήμερα. Αυτό το ερώτημα ήταν η αιτία της Μεταρρυθμίσεως – το σχίσμα ανάμεσα στην Προτεσταντική και Καθολική εκκλησία. Αυτό το ερώτημα είναι κλειδί-διαφορά μεταξύ του Βιβλικού Χριστιανισμού και πλείστων "Χριστιανικών" λατρειών. Σωζόμαστε μόνο με την πίστη ,ή με την πίστη και τα έργα; Είμαι σωσμένος μόνο με την πίστη στον Ιησού, ή χρειάζεται να πιστεύω στον Ιησού και να πράττω ορισμένα πράγματα;

Το ερώτημα μόνο πίστη ή πίστη και έργα είναι δύσκολο σε κάποιες Βιβλικές περικοπές τις οποίες δεν είναι εύκολο να εναρμονίσεις. Συγκρίνετε Ρωμαίους 3:28, 5:1 και Γαλάτας 3:24 με Ιακώβου 2:24. Κάποιοι βλέπουν την διαφορά ανάμεσα στον Παύλο ( σωτηρία μόνο με την πίστη ) και τον Ιάκωβο (σωτηρία με πίστη συν πράξεις ).Στην πραγματικότητα, ο Παύλος και ο Ιάκωβος δεν είχαν διόλου διαφωνίες. Η μοναδική διαφωνία για την οποία κάποιοι άνθρωποι δηλώνουν ότι υπάρχει είναι σχετικά με την πίστη και τις πράξεις. Ο Απόστολος Παύλος δογματικώς δηλώνει ότι η δικαιολογία είναι μόνο με την πίστη (Εφεσίους 2:8-9) ενώ φαίνεται ότι ο Ιάκωβος λέει ότι η δικαιολογία είναι με την πίστη και τα έργα. Αυτό το προφανές πρόβλημα είναι λυμένο με την εξέταση αυτού που πραγματικά ήθελε ο Ιάκωβος να πει. Ο Ιάκωβος απορρίπτει την άποψη ότι μπορεί κάποιος να πιστεύει, και να μην κάνει κάτι καλό (Ιάκωβος 2:17-18). Ο Ιάκωβος δίνει έμφαση στο γεγονός ότι την αληθινή πίστη στον Χριστό θα φέρουν η αλλαγή της ζωής και οι καλές πράξεις (Ιάκωβος 2:20-26). Ο Ιάκωβος δεν μιλά ότι δικαιολογούμαστε με την πίστη συν τις πράξεις, αλλά, αντιθέτως, ότι το άτομο που πράγματι δικαιολογείται με την πίστη, θα έχει και καλές πράξεις στη ζωή του. Αν το άτομο δηλώνει ότι είναι πιστός, και δεν έχει καλές πράξεις στη ζωή του – τότε είναι πολύ πιθανό αυτό να μην έχει αληθινή πίστη στο Χριστό (Ιάκωβος 2:14, 17, 20, 26).

Ο Απόστολος Παύλος λέει τα ίδια πράγματα στις επιστολές του. Οι καλοί καρποί, τους οποίους πρέπει να έχει ο πιστός στην ζωή του, είναι εκχωρημένοι στην επιστολή προς Γαλάτας 5:22-23. Αμέσως μετά μας λέει ότι είμαστε σωσμένοι με την πίστη, και όχι με έργα (Εφεσίους 2: 8-9), ο Παύλος μας πληροφορεί ότι είμαστε δημιουργημένοι για καλά έργα (Εφεσίους 2:10). Ο Παύλος προσδοκάει το ίδιο τόσο όσο και ο Ιάκωβος από την αλλαγμένη ζωή, “Αρα, λοιπόν, αν κανείς ανήκει στο Xριστό, είναι καινούργιο δημιούργημα. Tα παλιά πέρασαν, τώρα πια έχουν γίνει όλα καινούργια! ” (Β΄ Κορινθίους 5:17)! Ο Ιάκωβος και ο Παύλος δεν έχουν διαφωνίες στην διδασκαλία περί της σωτηρίας. Αυτοί προσεγγίζουν το ίδιο θέμα με διαφορετική προοπτική. Ο Παύλος δίνει έμφαση ότι δικαιολογία είναι μόνο με την πίστη, ενώ ο Ιάκωβος δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η πίστη στον Χριστό φέρει καλά έργα.

---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 18:07 ----------

Ερώτηση: Ποιο είναι το Άγιο πνεύμα;

Απάντηση: Υπάρχουν πολλές λανθασμένες ερμηνείες περί του Αγίου Πνεύματος. Κάποιοι βλέπουν το Άγιο Πνεύμα ως κάποια μυστική δύναμη. Άλλοι αντιλαμβάνονται το Άγιο Πνεύμα ως απρόσωπη δύναμη την οποία ο Θεός διέθεσε στους ακόλουθους του Χριστού. Τι λέει η Βίβλος περί της ταυτότητος του Αγίου Πνεύματος; Απλά ειπωμένο – η Βίβλος λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Η Βίβλος μας λέει το ίδιο ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Πρόσωπο, Ύπαρξη με διάνοια, συναισθήματα και θέληση.

Το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ξεκάθαρα φαίνεται σε πολλούς στίχους στην Αγία Γραφή συμπεριλαμβανομένου και τις Πράξεις 5:3-4. Σ΄ αυτό το στίχο ο Πέτρος αντιμετωπίζει τον Ανανία γιατί είπε ψέματα στο Άγιο Πνεύμα και του λέει, “Tο ψέμα δεν το είπες σε ανθρώπους, αλλά στο Θεό! ” Αυτό είναι σαφής δήλωση ότι το ψεύδος στο Άγιο πνεύμα είναι ψεύδος στο Θεό. Επίσης μπορούμε να γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός επειδή κατέχει τις ίδιες ιδιότητες ή χαρακτηριστικά όπως ο Θεός. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πανταχού παρόν φαίνεται στον Ψαλμό 139:7-8 “ Που να υπάγω από του πνεύματός σου; και από του προσώπου σου που να φύγω; Εάν αναβώ εις τον ουρανόν, είσαι εκεί· εάν πλαγιάσω εις τον άδην, ιδού, συ.” Έπειτα στο Α΄ Κορινθίους 2:10 βλέπουμε το χαρακτηριστικό της παντογνωσίας στο Άγιο Πνεύμα. “Σε εμάς, όμως, τα αποκάλυψε ο Θεός μέσω του Πνεύματός του. Kαθότι το Πνεύμα ανιχνεύει τα πάντα, ακόμα και τα βάθη του Θεού. Γιατί, ποιος από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, ξέρει τα μυστικά του ανθρώπου, παρά μονάχα το πνεύμα του ανθρώπου που υπάρχει μέσα του; Έτσι, και τα μυστικά του Θεού δεν τα ξέρει κανένας, παρά μόνο το Πνεύμα του Θεού.”

Μπορούμε να γνωρίζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πράγματι Πρόσωπο, επειδή κατέχει διάνοια, συναισθήματα και θέληση. Το Άγιο Πνεύμα διαλογίζεται και γνωρίζει (Α΄ Κορινθίους 2:10). Το Άγιο Πνεύμα μπορεί να λυπηθεί ( Εφεσίους 4:30). Το Άγιο Πνεύμα μεσολαβεί για μας (Ρωμαίους 8:26-27). Το Άγιο Πνεύμα φέρει αποφάσεις σύμφωνα με την θέλησή του (Α΄ Κορινθίους 12:7-11). Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, τρίτο “Πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Ως Θεός, το Άγιο Πνεύμα μπορεί να υπάρξει ως Παράκλητος και ως Σύμβουλος, εκείνο που υποσχέθηκε ο Ιησούς ότι θα είναι (Ιωάννην 14:16,26; 15:26).

---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:07 ----------

Ερώτηση: Πως μπορώ να γνωρίζω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου;

Απάντηση: Υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού στη δεδομένη κατάσταση. (1) Να είσαι σίγουρος ότι αυτό που ζητάς ή σκοπεύεις να κάνεις δεν είναι κάτι που απαγορεύει η Βίβλος. (2) Να είσαι σίγουρος ότι αυτό που ζητάς ή σκοπεύεις να κάνεις είναι κάτι που θα δοξάζει τον Θεό, και θα σε βοηθήσει να ωριμάσεις πνευματικά. Αν εφαρμόζεις αυτά τα δύο πράγματα και ο Θεός δεν σου έχει δώσει αυτό που ζητάς, τότε, πιθανότερο είναι να μην είναι θέλημα του Θεού να μ λάβεις αυτό που ζητάς. Ή ίσως, χρειάζεται να περιμένεις ακόμη λίγο. Μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι θέλουν απλά ο Θεός να τους πει τι να κάνουν, που να εργαστούν, που να ζήσουν, με ποιον να παντρευτούν, κτλ. Στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:2 γράφει, " Kαι μην προσαρμόζεστε στον τρόπο ζωής του κόσμου αυτού, αλλά να μεταμορφώνεστε καλλιεργώντας έναν καινούργιο τρόπο σκέψης, έτσι ώστε να διακρίνετε, εξετάζοντας, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που είναι καλό και ικανοποιητικό και τέλειο."

Ο Θεός σπάνια δίνει στους ανθρώπους τέτοιες άμεσες και ιδιαιτέρες πληροφορίες. Ο Θεός μας επιτρέπει να επιλέξουμε, σχετικά με αυτά τα πράγματα. Μοναδική απόφαση την οποία δεν θέλει ο Θεός να πάρουμε είναι να αμαρτήσουμε ή να εναντιωθούμε στο θέλημά Του. Ο Θεός θέλει να κάνουμε επιλογές σύμφωνα με το θέλημά Του. Κι έτσι, πως μπορείς να γνωρίζεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού για σένα; Αν βρίσκεσαι σε κοινωνία με τον Κύριο και αληθινά επιθυμείς το θέλημά Του για τη ζωή σου – ο Θεός θα βάλει τους πόθους Του στην καρδιά σου. Κλειδί είναι να θέλουμε το θέλημα του Θεού, και όχι το δικό μας. . “Και ευφραίνου εν Κυρίω, και θέλει σοι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου.” (Ψαλμός 37:4). Αν η Βίβλος δεν λέει τίποτα αντίθετο με αυτό, και αν υπάρχει αληθινό πνευματικό όφελος, τότε η Βίβλος σου δίνει "άδεια" να πάρεις την απόφαση και να ακολουθήσεις την καρδιά σου.

---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 18:08 ----------

Ερώτηση: Πως μπορώ να καταβάλλω την αμαρτία στην Χριστιανική ζωή μου;

Απάντηση: Η Βίβλος μιλά στις ακόλουθες διεξόδους που έχουμε για να καταβάλλουμε την αμαρτωλότητά μας:

(1) Το Άγιο Πνεύμα – Ένα από τα δώρα που μας (στην εκκλησία Του) χάρισε ο Θεός, για να είμαστε νικητές στην Χριστιανική ζωή, είναι το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός αντιπαραβάλλει τις πράξεις της σαρκός με τους καρπούς του Πνεύματος στο προς Γαλάτας 5:16-25. Σε αυτό το εδάφιο καλούμαστε να βαδίζουμε εν Πνεύματι. Όλοι οι πιστοί ήδη έχουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά αυτό το εδάφιο μας μιλά ότι πρέπει να βαδίζουμε εν Πνεύματι, καθυποτασσόμενοι στον έλεγχό Του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, αντί να ακολουθούμε τις επιθυμίες της σαρκός μας.

Την διαφορά που μπορεί να κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των πιστών μπορούμε να δούμε στη ζωή του Πέτρου, ο οποίος, πριν ακόμη πληρωθεί με το Άγιο Πνεύμα, απαρνήθηκε τον Ιησού τρεις φορές, αφού πρώτα είπε ότι θα ακολουθήσει τον Ιησού και στον θάνατο. Μετά την πλήρωσή του με το Άγιο Πνεύμα άρχισε να μιλά ανοιχτά και ακλόνητα στους Εβραίους την ημέρα της Πεντηκοστής για τον Σωτήρα.

Κάποιος βαδίζει εν Πνεύματι όταν δεν προσπαθεί να περιορίσει την καθοδήγηση του Πνεύματος ("Το Πνεύμα μη σβύνετε" όπως λέγεται στην Α΄ επιστολή προς Θεσσαλονικείς 5:19) και αντί αυτού αναζητά να πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα(Εφεσίους 5:18-21). Πως πληρώνεται κάποιος με το Άγιο Πνεύμα; Πρώτα απ΄όλα, αυτό είναι καθ΄επιλογή του Θεού, όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτός επέλεξε ξεχωριστούς ανθρώπους και ειδικές καταστάσεις στην Παλαιά Διαθήκη, να πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους που διάλεξε να εκτελέσουν το έργο το οποίο Αυτός ήθελε να είναι τελειωμένο (Γέννεσις 41:38, Έξοδος 31:3, Αριθμοί 24:2, Α΄ Σαμουήλ 10:10, κτλ.). Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει απόδειξη στην επιστολή προς Εφεσίους 5:18-21 και Κολοσσαείς 3:16 ότι ο Θεός διάλεξε να πληρώσει εκείνους που διάλεξαν να πληρώσουν τον εαυτό τους με τον Λόγο του Θεού γεγονός που επιβεβαιώνει ότι κάθε πλήρωση σε αυτούς τους στίχους είναι όμοια, τοιουτοτρόπως μας οδηγεί σε άλλη διέξοδο.

(2) Ο Λόγος του Θεού, η Βίβλος – Β’ Τιμόθεου 3:16-17 λέει ότι ο Θεός μας έδωσε τον Λόγο του, για να μας ετοιμάσει για κάθε αγαθό έργο. Αυτός μας διδάσκει πώς να ζούμε και σε τι να πιστεύουμε, μας αποκαλύπτει όταν επιλέγουμε λανθασμένο δρόμο, μας βοηθά να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο και να μείνουμε σε αυτόν. Όπως στην επιστολή προς Εβραίους 4:12 λέει, ο Λόγος είναι ζων και ενεργός, και διαπερνά στις καρδιές μας έως την ρίζα των βαθύτερων προβλημάτων μας, τα οποία ανθρωπίνως δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Ο ψαλμωδός μιλά περί της δυνάμεως η οποία αλλάζει τη ζωή στο Ψαλμό 119:9,11,105 και σε άλλους στοίχους. Στο Ιησού του Ναυή ειπώθηκε ότι το κλειδί της νίκης επί των εχθρών ( μία αναλογία με τον δικό μας πνευματικό αγώνα ) ήταν σε αυτό να μην ξεχάσει αυτή τη διέξοδο, παρά να σκέφτεται περί του Λόγου νυχθημερόν, για να μπορέσει τον κρατήσει. Αυτός ακριβώς αυτό έκανε, ακόμη και όταν αυτό που του διέταξε ο Θεός δεν είχε στρατιωτική σημασία, και αυτό ήταν το κλειδί της νίκης στον αγώνα του για την Γη της Επαγγελίας.

Αυτή η διέξοδος είναι κάτι που εμείς συνήθως θεωρούμε ως κάτι ασήμαντο. Εμείς μιλάμε ότι είναι κάτι σημαντικό, φέρνουμε την Βίβλο μας στην εκκλησία, διαβάζουμε καθημερινά ένα κεφάλαιο την ημέρα, αλλά παραλείπουμε να απομνημονεύσουμε τους στοίχους, να σκεφτούμε περί της Βίβλου, να την εφαρμόζουμε στη ζωή μας, να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες τις οποίες μας αποκαλύπτει, να δοξάζουμε τον Θεό για τα δώρα τα οποία μας αποκαλύπτει ότι μας τα χάρισε Εκείνος. Εμείς είμαστε ή ανόρεκτοι ή βουλιμικοί όταν πρόκειται για τη Βίβλο. Εμείς ή παίρνουμε αρκετά να μας κρατήσει στη ζωή πνευματικά – τρεφόμενοι από το Λόγο μόνο όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία. (άλλα ποτέ αρκετά για να είμαστε υγιείς, πετυχημένοι Χριστιανοί) ή θρεφόμαστε συχνά, άλλα ποτέ δεν σκεφτόμαστε αρκετά περί αυτής για να πάρουμε πνευματική τροφή από Αυτήν.

Σημαντικό είναι ότι, σε περίπτωση να μην έχετε την συνήθεια να μελετάτε τον Λόγο του Θεού καθημερινά, και να απομνημονεύετε εδάφια τα οποία το Άγιο Πνεύμα βάζει στην καρδιά σας, τότε πρέπει να αρχίσετε να έχετε αυτή τη συνήθεια. Προτείνω επίσης να αρχίσετε να κρατάτε ημερολόγιο ( μπορείτε στο υπολογιστή αν πληκτρολογείτε γρήγορα παρά να γράφετε ) ή στο τετράδιο κλπ. Συνηθίστε να μην αφήνετε το Λόγο αν δεν έχετε σημειώσει κάτι που έχετε λάβει κάτι από Αυτό. Εγώ συχνά σημειώνω προσευχές στο Θεό, ζητώντας από Αυτόν να με βοηθήσει να αλλάξω στους τομείς τους οποίους επίσης μου υπέδειξε. Η Βίβλος είναι το όπλο το οποίο το Πνεύμα χρησιμοποιεί στη ζωή μας και στη ζωή άλλων ανθρώπων ( Εφεσείους 6:17), και είναι βασικό και κύριο όπλο που μας έδωσε ο Θεός για την μάχη μας στο πνευματικό αγώνα (Εφεσείους 6:12-18)!

(3) Προσευχή – αυτή είναι σημαντική διέξοδος την οποία μας έδωσε ο Θεός. Και πάλι, οι Χριστιανοί λένε πως αυτή τη διέξοδος είναι σημαντική, αλλά σπάνια την χρησιμοποιούν. Έχουμε συμπροσευχές, ιδιαίτερο χρόνο για προσευχή κτλ, αλλά δεν την χρησιμοποιούμε όπως ακριβώς μας υποδεικνύει η πρώτη εκκλησία. (Πράξεις 3:1; 4:31; 6:4;13:1-3, κτλ.). Ο Απόστολος Παύλος συνεχώς αναφέρει πώς προσευχόταν για αυτούς στους οποίους κήρυσσε, δίδαξε και υπηρέτησε. Ακόμη ούτε όταν είμαστε μόνοι, εμείς δεν χρησιμοποιούμε αυτή τη διαθέσιμη διέξοδο. Αλλά ο Θεός μας έδωσε θαυμαστές υποσχέσεις όσον αφορά την προσευχή. (Ματθαίου 7:7-11; Λουκά 18:1-8; Ιωάννη 6:23-27; Α’ Ιωάννη 5:14-15, κτλ.). Και ξανά, ο Απόστολος Παύλος συμπεριλαμβάνει την προσευχή στην παράγραφο για την προετοιμασία στον πνευματικό αγώνα (Εφεσίους 6:18)!

Πόσο είναι αυτό σημαντικό; Όταν πάλι κοιτάζουμε στον Πέτρο, έχουμε τα λόγια του Χριστού που ειπωθήκαν σε Αυτόν, στη Κήπο της Γεθσημανής, πριν ο Πέτρος Τον απαρνηθεί. Εκεί, όσο ο Χριστός προσευχόταν, ο Πέτρος κοιμόταν. Ο Ιησούς τον ξυπνά και του λέει, "Mένετε άγρυπνοι και προσεύχεστε, για να μην πέσετε σε πειρασμό. Tο πνεύμα, βέβαια, είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα είναι αδύνατη." (Ματθαίου 26:41). Εσύ, ως Πέτρος, θέλεις να κάνεις αυτό που είναι σωστό, αλλά δεν βρίσκεις την δύναμη για αυτό. Εμείς χρειάζεται να ακολουθούμε την συμβουλή του Θεού να συνεχίζουμε να ζητάμε, να κρούουμε, να προσευχόμαστε…και Εκείνος θα μας δώσει την δύναμη η οποία μας είναι απαραίτητη (Ματθαίου 7:7). Αλλά οφείλουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτό το να μιλάμε είναι ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό.

Δεν λέω ότι η προσευχή είναι μαγική. Δεν είναι. Ο Θεός είναι δεινός. Η προσευχή είναι απλά αναγνώριση των ορίων μας όπως και της ανεξάντλητης δύναμης του Θεού, αλλά και η αίτηση να μας δώσει την δύναμη να πράττουμε το θέλημά Του ( όχι αυτό που ΕΜΕΙΣ θέλουμε ) (Α’ Ιωάννου 5:14-15).

(4) Η εκκλησία – Τελευταία διέξοδος, είναι πάλι αυτή που τείνουμε να αγνοήσουμε. Όταν ο Ιησούς απέστειλε τους μαθητές Του, τους έστειλε ανά δύο (Ματθαίου 10:1). Όταν διαβάζουμε για ιεραποστολικά ταξίδια στης Πράξεις, παρατηρούμε ότι οι Απόστολοι δεν πήγαιναν μόνοι τους αλλά σε ομάδα των δύο ή περισσοτέρων. Ο Ιησούς είπε ότι εκεί όπου υπάρχουν συνηγμένοι εις στο Όνομά Του, Εκείνος βρίσκεται εν τω μέσω αυτών. (Ματθαίου 18:20). Μας δίνει εντολή να μην αφήνουμε την συνάθροισή μας, όπως κάποιοι, αλλά να εκμεταλλευόμαστε το χρόνο ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον εν αγάπη και αγαθά έργα (Εβραίους 10:24-25). Αυτός μας λέει να εξομολογούμαστε τα πταίσματά μας εις αλλήλους (Ιακώβου 5:16). Στα σοφά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μας έχει ειπωθεί ότι όπως ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρο, έτσι και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. (Παροιμίες 27:17) "Το τριπλούν σχοινίον δεν κόπτεται ταχέως." Υπάρχει δύναμη στην πλειοψηφία (Εκκλησιαστής 4:11-12).

Κάποιοι που γνωρίζω, βρήκαν τους αδελφούς εν Χριστώ, που επικοινωνούν τηλεφωνικώς ή συναθροίζονται για να ανταλλάξουν τα βιώματα στην Χριστιανική ζωή τους, τους αγώνες τους, κτλ., και προσεύχονται ό ένας για τον άλλο, και είναι υπόλογοι για το πώς εφαρμόζουν τον Λόγο του Θεού στις σχέσεις τους κτλ.

Μερικές φορές η αλλαγή έρχεται γρήγορα. Μερικές φορές, σε άλλους τομείς έρχεται βραδέως. Αλλά ο Θεός μας υποσχέθηκε όσο χρησιμοποιούμε τις διεξόδους Του, Εκείνος θα φέρει την αλλαγή στη ζωή μας. Μη ξεχνάς ότι Εκείνος είναι πιστός στις υποσχέσεις Του!

---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:08 ----------

Ερώτηση: Γιατί να μην αυτοκτονήσω;

Απάντηση: Η καρδιά μου είναι απαρηγόρητη εξαιτίας αυτών που σκέφτονται να βάλλουν τέλος στην ζωή τους προβαίνοντας στην αυτοκτονία. Αν εσύ σκέφτεσαι το ίδιο τώρα, πιθανών έχεις διαφορετικά συναισθήματα, όπως είναι η αίσθηση της απελπισίας και της απογοήτευσης. Ίσως αισθάνεσαι σαν να βρίσκεσαι σε βαθύ λάκκο και ότι αμφιβάλλεις ότι υπάρχει ακτίνα ελπίδας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Φαίνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται ή ότι κανείς δεν καταλαβαίνει πως είσαι. Η ζωή δεν αξίζει να την ζεις… ή μήπως αξίζει;

Κατά καιρούς πολλοί είχαν τέτοια βαριά συναισθήματα . Τα ερωτήματα που είχα όταν ήμουνα σε δύσκολη συναισθηματική κατάσταση ήταν, " Είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να είναι το θέλημα του Θεού που με δημιούργησε;" "Μήπως ο Θεός είναι τόσο μικρός για να με βοηθήσει; " " Μήπως τα προβλήματά μου είναι πολύ μεγάλα για Αυτόν;"

Χαίρομαι που μπορώ να σου πω ότι αν σε μερικές στιγμές επιτρέψεις στον Θεό να είναι αληθινός Θεός στην ζωή σου, τώρα, Αυτός θα σου δείξει πόσο πράγματι μεγάλος είναι! " Γιατί τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο στο Θεό" (Λουκά 1:37). Ίσως οι ουλές από τραυματισμούς του παρελθόντος οδήγησαν σε αυτό, να καταβληθείς από το αίσθημα της απόρριψης και εγκατάλειψης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αίσθηση της αυτολύπησης, του θυμού, της πικρίας, των εκδικητικών σκέψεων ή έργων, σε επικινδύνους φόβους, κτλ., δηλαδή σε όλα αυτά που προκάλεσαν προβλήματα σε κάποιες από τις σημαντικότερες σχέσεις σου. Όμως, η αυτοκτονία θα έφερνε την ερήμωση στην ζωή των αγαπημένων σου προσώπων, τα οποία ποτέ δεν σκόπευες να πληγώσεις, συναισθηματικές ουλές με τις οποίες θα έπρεπε να παλέψουν σε όλη τους την ζωή.

Γιατί δεν πρέπει να αυτοκτονήσεις; Φίλε, δεν είναι σημαντικό πόσα είναι τα άσχημα πράγματα στη ζωή σου, υπάρχει ο θεός της αγάπης ο οποίος περιμένει να Τον επιτρέψεις να σε καθοδηγήσει δια του τούνελ της απελπισίας και να σε οδηγήσει στο θαυμαστό Του φως. Αυτός είναι η ελπίδα σου. Το όνομά Του είναι Ιησούς.

Αυτός ο Ιησούς , ο αναμάρτητος Υιός του Θεού, εξομοιώνεται με εσένα στην απόρριψή σου και στην ταπείνωσή σου. Ο προφήτης Ισαΐας έγραψε για Αυτόν, "Διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ώραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απερριμμένος υπό των ανθρώπων· άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας· και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει τις το πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν. Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίσθη· ημείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών." (Ησαΐας 53:2-6).

Φίλε, όλα αυτά τα υπέμεινε ο Ιησούς για να μπορέσουν να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες! Μα όσο κι αν είναι βαριές οι ενοχές που κουβαλάς, γνώρισε ότι Αυτός θα σου τις συγχωρήσει αν ταπεινά μετανιώσεις (στρέφεσαι από τις αμαρτίες στο Θεό). "και επικαλού εμέ εν ημέρα θλίψεως, θέλω σε ελευθερώσει, και θέλεις με δοξάσει(Ψαλμός 50:15). Τίποτα από αυτά που έπραξες κάποτε δεν είναι τόσο άσχημα ώστε να μην μπορεί ο Ιησούς να σου τα συγχωρήσει. Κάποιοι από τους εκλεκτούς δούλους Του έπραξαν μεγάλα αμαρτήματα, όπως, φόνο (Μωυσής), μοιχεία (Βασιλιάς Δαυίδ), φυσική και συναισθηματική κακοποίηση (Απόστολος Παύλος). Εν τούτοις, αυτοί βρήκαν την συγχώρηση και νέα πλούσια ζωή στον Κύριο. "Πλύνόν με μάλλον και μάλλον από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με" (Ψαλμός 51:2). " Άρα, λοιπόν, αν κανείς ανήκει στο Xριστό, είναι καινούργιο δημιούργημα" (Β΄Κορινθίους 5:17).

Γιατί δεν πρέπει να αυτοκτονήσεις; Φίλε, ο Θεός είναι έτοιμος να επανορθώσει εκείνο που είναι "σπασμένο"... δηλαδή, την ζωή που τώρα βιώνεις και την οποία θέλεις να βάλλεις τέλος με την αυτοκτονία. Ο προφήτης Ησαΐας έγραψε: "Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ' εμέ· διότι ο Κύριος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς· με απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους και άνοιξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους· διά να κηρύξω ενιαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών· διά να παρηγορήσω πάντας τους πενθούντας· διά να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ώραιότητα αντί της στάκτης, έλαιον ευφροσύνης αντί του πένθους, στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος της ακηδίας· διά να ονομάζωνται δένδρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου, εις δόξαν αυτού" (Ησαΐας 61:1-3).

Έλα στον Ιησού, και επέτρεψέ Τον να αποκαταστήσει την χαρά σου και την αίσθηση ότι είσαι χρήσιμος εμπιστεύοντας τον εαυτό σου σ’ Αυτόν για την αρχή κάτι καινούριου στη ζωή σου." Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με. "Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου· και το στόμα μου θέλει αναγγέλλει την αίνεσίν σου. Διότι δεν θέλεις θυσίαν, άλλως ήθελον προσφέρει· εις ολοκαυτώματα δεν αρέσκεσαι. Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει" (Ψαλμός 51:12, 15-17).

Θέλεις να δεχθείς τον Κύριο ως Σωτήρα και Ποιμένα σου; Αυτός θα καθοδηγεί τις σκέψεις και τα βήματά σου, νυχθημερόν, δια του Λόγου Του, την Βίβλο. " Εγώ θέλω σε συνετίσει και θέλω σε διδάξει την οδόν, εις την οποίαν πρέπει να περιπατής· θέλω σε συμβουλεύει· επί σε θέλει είσθαι ο οφθαλμός μου" ( Ψαλμός 32:8). "η στερέωσις των καιρών σου και η σωτήριος δύναμις· ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού" (Ησαΐας 33:6). Στον Χριστό, θα έχεις ακόμη αγώνες, αλλά θα έχεις τώρα ΕΛΠΙΔΑ. Αυτός είναι "φίλος στενώτερος αδελφού" (Παροιμίες 18:24). Είθε η ευλογία του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σου την ώρα της απόφασής σου.

Αν θέλεις να ευελπιστείς στον Ιησού Χριστό ως Σωτήρα σου, πές στο Θεό αυτά τα λόγια μέσα από την καρδιά σου. "Θεέ μου, σε χρειάζομαι στην ζωή μου. Σε παρακαλώ, να μου συγχωρήσεις ότι έχω κάνει. Θέτω την πίστη μου στον Ιησού Χριστό και πιστεύω ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μου. Σε παρακαλώ καθάρισόν με, θεράπευσέ με, και απεκατέστησε την χαρά στη ζωή μου. Σ΄ ευχαριστώ για την αγάπη Σου που δείχνεις σε μένα και για τον θάνατο του Χριστού ένεκα εμού.

Έχεις αποφασίσει να ζήσεις με το Χριστό επειδή διάβασες παραπάνω; Αν ναι, παρακαλούμε πληκτρολόγησε “έχω δεχτεί τον Χριστό σήμερα“ πλήκτρο κάτω.
www.gotquestions.org

Cloud
20-01-10, 20:40
αχαχαχχαχαχ
mega post αχαχαχαχαχαχαα